Egenandeler og redusert egenandel

Som leietaker er du ikke forsikringstaker i henhold til forsikringsvilkårene, men du er juridisk forpliktet til å betale en egenandel dersom bilen blir skadet mens du leier den. Merk at du blir belastet med egenandel per skadetilfelle. 

Du er ansvarlig for følgende egenandeler:

Kaskoskader           12 000 kr.

Ansvar                    12 000 kr.

Brann/tyveri            12 000 kr.

Glasskader               2 000 kr.

Veihjelp                      500 kr.

Utleier belastes ikke med egenandel.

Redusert Egenandel

Det er mulig å betale for redusert egenandel. Dette kan du gjøre når du legger inn betalingen for leieforholdet. Her kan du velge mellom to alternativer:

  1. 6000 kroner egenandel (100 kr per dag for ordinære biler, 120 kr per dag for varebiler)
  2. 2000 kroner egenandel (150 kr per dag for ordinære biler, 200 kr per dag for varebiler)

Ved eventuell skade er dette beløpet du må betale i egenandel. Du vil få tilsendt faktura per e-post om skaden omfattes av vår forsikring.

NB! Om reparasjonskostnadene er lavere enn egenandelen vil du kun faktureres for beløpet det koster å reparere skaden.

Hvis du ønsker å endre til redusert egenandelen etter at du har lagt inn betaling kan du gjøre dette ved å gå inn i samtaleloggen med utleieren. På høyresiden kan du se at det står "Forsikring:". For å endre til redusert egenandelen trykker du på "Endre" knappen og velger det alternativet du ønsker. Ditt betalingskort vil da bli belastet.