Hva kan jeg tjene på utleie?

Vi tar utgangspunkt i prisene du setter, for å beregne hva leietakeren skal betale, og hvor mye du vil tjene. Du vil alltid motta 80 % av prisen du setter. De resterende 20 % er administrasjonsgebyret til Nabobil. Du finner mer informasjon om hva leietakeren betaler, her.

Bompenger og drivstoff belaster vi ikke administrasjonsgebyr på. 

Vedlegg:

  • Utbetaling.png