Bompenger

Leietaker er ansvarlig for å dekke utgifter forbundet med alle bompasseringer som er gjort under leieforholdet. Leietakere skal registrere dette selv, men vi har også laget et verktøy for utleiere slik at man kan kontrollere at beløpene stemmer. Via bompengeoppgjør kan utleier laste opp en oversikt over alle passeringene som er registrert på sin bombrikke. 

Leietaker kan la Nabobil-appen registrere bompasseringer automatisk eller legge inn manuelt ved leieforholdets slutt. Vi anbefaler at leietaker tillater automatisk bomregistrering. 

Automatisk bomregistrering (leietaker)

1. Last ned Nabobil-appen

2. Tillat Nabobil sporingstjenester i innstillingene på din smarttelefon

Slik fungerer sporingen:
Deler du posisjonen din med oss under leieforholdet så beregner vi bompengebeløpet og kilometer kjørt for deg. Når du laster ned appen vil vi spørre om din tillatelse til å følge med på din posisjon når du kjører.

Dersom du skal ved en feil ha trykket "nei" til sporing på din telefon kan du på nytt tillate dette i innstillinger under stedstjenester på din telefon. 

Sporingen er kun aktiv under selve leieforholdet. 

Manuell registrering av bompenger (leietaker)
Som leietaker kan du fylle inn beløp manuelt for dine bompasseringer når leveringsskjemaet fylles ut. Dette beløpet belastes betalingskortet du har registrert i din konto. 

Om du ikke husker hvor mye bompenger du har brukt under leieforholdet anbefaler vi deg å bruke bompengekalkulatoren som er linket til under feltet for bompenger: 

 

 

Vedlegg:

  • Bompengekalkulator.png
  • Registrer_bompenger.png