Pris og kilometer

Pris ved leie av bil 

Etter at du har valgt hvilket sted du ønsker å leie bil, samt lagt inn ønsket tidsperiode vil du få opp et beløp for de ulike bilene. Dette er totalprisen for hva det koster å leie bilen i den angitte tidsperioden du har valgt. Det er eierne av bilene som bestemmer prisen for utleie og vi i Nabobil.no har ingen påvirkning på dette. 

 

Antall kilometer inkludert 

Vi har et standardisert mengde med kilometer som er inkludert i leieforholdene.

-For kortere leieforhold (3-8 timer) er det 20 km i oppstart, pluss 20 kilometer per time.

- For lengre leieforhold er det 200 km inkludert per dag. 

- Det kan maks være 1200 km inkludert ved hvert leieforhold.

For hver kilometer kjørt over grensen blir du belastet etter en bestemt sats satt av utleier som er oppgitt i bilannonsen. Denne satsen varierer stort sett mellom 1,- og 6,- kroner.

Før du sender forespørsel vil informasjon om pris for leieforhold og antall inkluderte kilometer være synlig. Når du fyller ut leveringsskjemaet ved tilbakelevering av bilen vil du se om du blir belastet for ekstra kostnader, for eksempel om du har kjørt lenger enn antall inkluderte kilometer.