Utbetaling

 • Hva kan jeg tjene på utleie?

  Tjen ekstra penger på å leie ut bilen din når du ikke bruker den. Av leieinntektene går 20% til forsikring og administrasjonsgebyr, og 5% til mva. Det vil si at du som utleier sitter igjen med 75% av prisen du setter på bilen din.

  Ekstra kjørte kilometer beregnes med vanlig administrasjonsgebyr. Bompenger og drivstoff belaster vi ikke administrasjonsgebyr på. Bompenger og gebyr for mangelfull drivstoffylling tilfaller leietaker i sin helhet.

 • Utbetaling av leieforholdet

  Utbetaling skjer så snart leieforholdet er ferdigstilt. Det er derfor viktig at man som utleier følger opp at leietaker registrerer bilen som hentet og levert. Om leietaker ikke har ferdigstilt leieforholdet kan du sende oss en mail på hjelp@nabobil.no med informasjon om kilometerstand ved henting og levering, eventuelle bompasseringer og om det ble fylt drivstoff.

  Det er viktig at du oppgir et kontonummer på din profil slik at vi kan gjennomføre utbetalingene til deg. Dersom du endrer ditt kontonummer ber vi om at du oppdaterer dette i din Nabobil profil slik at vi betaler til riktig konto.

  Når leietaker har ferdigstilt leieforholdet vil du motta en e-post med kvittering, som gir en full oversikt over utbetalingen som blir gjort. 

   

 • Skatt av inntekter

  Ved bilutleie via nettbasert markedsplass gjelder de ordinære regler for beskatning av inntekt fra utleie av løsøre. Du er selv ansvarlig for å innrapportere inntekter i din skattemelding. 

  Du er skattepliktig dersom brutto utleieinntekt overstiger kr 10 000,–. Videre er du fradragsberettiget for administrasjonsgebyret som Nabobil.no har belastet (25 %) og kr 2,80 per kilometer kjørt når leietaker dekker drivstoff. 

  Det vil beregnes en skattesats på 24 % av dine nettoinntekter i 2017. 

  Nabobil anbefaler at du kontakter Skatteetaten direkte dersom du har spørsmål rundt skatt av dine inntekter. 

  * Km fradrag for inntektsåret 2017: 3,50 - 20% (drivstoff) = 2,80 kr