Utbetaling

 • Hva kan jeg tjene på utleie?

  Vi tar utgangspunkt i prisene du setter for å beregne hva leietakeren skal betale, og hvor mye du vil tjene. Det er et administrasjonsgebyr på 20 % for biler med Nabobil Uten Nøkkel. 20 % gjelder også for biler uten denne teknologien frem til 21. mai 2021. Fra 22. mai 2021 vil administrasjonsgebyret øke til 25 % for biler som ikke har Nabobil Uten Nøkkel.

  Du vil altså få utbetalt hhv. 80 % eller 75 % av prisen du har satt i bilannonsen, avhengig av om bilen har nøkkelfri teknologi eller ikke. 

  Du finner mer informasjon om hva leietakeren betaler, her.

  Bompenger og drivstoff belaster vi ikke administrasjonsgebyr på. 

 • Utbetaling av leieforholdet

  Utbetaling skjer når leieforholdet er ferdigstilt. Det er derfor viktig at man som utleier følger opp at leietaker registrerer bilen som hentet og levert. 

  Det tar vanligvis 3-5 virkedager fra leieforholdet er ferdigstilt til pengene er på kontoen din. Det blir ikke foretatt utbetalinger i helgene eller på helligdager. Viser til våre vilkår punkt 5:
  Leietaker betaler den fastsatte utleieprisen til Nabobil. Nabobil mottar betaling på dine vegne, og overfører beløpet som er mottatt til deg med fradrag av utleiegebyret innen 14 dager etter utløpet av fastsatt leieperiode.

  For å motta utbetaling må du registrere kontonummer, adresse og godta betalingsløsningen vår (Stripe) sine vilkår for utbetaling. Dette gjør du her.

  Brukere som har tjent over 10 000 kr vil bli bedt om å laste opp id-dokumentasjon(f.eks. førerkort) til Stripe for å bekrefte deres identifikasjon. Bilde som lastes opp må være av god kvalitet og i farger.

  Dersom du endrer ditt kontonummer ber vi om at du oppdaterer dette i din Nabobil profil slik at vi betaler til riktig konto.

  Når leietaker har ferdigstilt leieforholdet vil du motta en e-post med kvittering, som gir en full oversikt over utbetalingen som blir gjort. 

   

 • Skatt av inntekter

  All inntekt, også fra utleie gjennom Nabobil.no skal i utgangspunktet innrapporteres i din Skattemelding. Avhengig av om du leier ut som privatperson eller bedrift vil du har rett på eventuelle fradrag og det er ulike regler for skatt. 

  Vi anbefaler at du kontakter Skatteetaten direkte eller en skatteekspert dersom du har spørsmål rundt skatt av dine inntekter. Ansatte i Nabobil har ikke tilstrekkelig kunnskap rundt skatt til å gi råd om dette.

  Årsoppgave for 2020 finner du her:
  https://nabobil.no/tax_reports/2020