For leietakere

 • Hva dekker forsikringen fra Gjensidige Forsikring?

  Dekningen er Gjensidige Forsikrings kasko-forsikring med utvidelser som dekker utleiers økonomiske interesser i utleiesituasjonen.

  Forsikringen fra Gjensidige Forsikring gjelder i Norden (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island)

  Kaskoforsikringen dekker:

  • ansvar
  • brann
  • tyveri
  • glass
  • redning
  • kasko
  • underslagsdekning*

  Maksimal erstatning er 1 000 000,– . I tillegg får du dekket kostnader til leiebil når bilen står på verksted. Leiebil dekkes i 10 dager, men brukes ett av verkstedene Gjensidige har avtale med  dekkes leiebil i inntil 30 dager.  

  * Dekker bilens verdi om leietaker ikke returnerer bilen etter endt leieforhold, og den anses som tapt.

   

   Egenandeler for leietaker

  Vanlig egenandel er på inntil 12 000,–. Unntakene er skader på glass som har en egenandel på 2000 kr. for skifte av rute og veihjelp 500kr.

  Ved småskader som koster mindre å reparere enn egenandelen, vil du bare bli belastet for beløpet som skadesaken har kostet Gjensidige Forsikring. Det er mulighet for å betale en ekstra kostnad for å redusere egenandelen ved en eventuell skade. Dette innebærer to valg; 60,- dagen for halvert egenandel til 6000,- og 100,- dagen for å redusere egenandelen til 2000,-. Dette betales i forkant samtidig med leieforholdet. Les mer om dette her (lenke).

 • Kan passasjerer kjøre? Er de dekket av forsikringen?

  Det er kun du som er oppført som leietaker som er dekket av forsikringen. Om andre personer kjører bilen vil ikke leietaker lenger være dekket av forsikringsavtalen vi har med Gjensidige Forsikring.

  Om man ønsker å registrere flere sjåfører under leieforholdet kan man sende en mail til hjelp@nabobil.no. Legg ved fullt navn, e-postadresse og fødselsdato til den ekstra sjåføren og merk mailen med ditt utleienummer (Eks: #12345).

  NB! Personen som legges til må være en Nabobil-bruker med verifisert førerkort. Du mottar bekreftelse av oss.

  Vi ber også om at du avklarer med utleier at dette er greit på forhånd.

 • Hva hvis bilen blir skadet når jeg leier den?

  Som leietaker er du ikke forsikringstaker i henhold til forsikringsvilkårene, men du er juridisk forpliktet til å betale en egenandel dersom bilen blir skadet og det kan sannsynliggjøres at du er skyld i skaden.

  Alle skader melder du umiddelbart innen 24 timer til Nabobil.no ved å fylle ut et elektronisk skademeldingsskjema som du finner nederst på våre sider. Har du spørsmål kan du ta kontakt på telefon
  99 08 26 60 eller til hjelp@nabobil.no  

  Om en varsellampe i bilen begynner å lyse skal den sjekkes opp mot bilens håndbok og utleier skal kontaktes før man eventuelt fortsetter videre kjøring.

  Nabobil.no sjekker om skaden har oppstått i leieperioden, eller om den var der fra før av. Om vi finner ut at skaden har skjedd i leieperioden, sender vi umiddelbart opplysningene til Gjensidige forsikring.

  Om uhellet skulle være ute, dekker veihjelpen i forsikringen videre kollektiv reise frem til bestemmelsessted. Skyldes det driftsstans, typisk ved slitasje skader på gir, motor eller det elektriske som gjør at bilen ikke er kjørbar kan det rettes krav om refusjon for gjenværende dager av leieforholdet. Har leietaker fått leiebil som følge av skaden vil det ikke være grunnlag for refusjon.

 • Egenandeler og redusert egenandel

  Som leietaker er du ikke forsikringstaker i henhold til forsikringsvilkårene, men du er juridisk forpliktet til å betale en egenandel dersom bilen blir skadet mens du leier den. Merk at du blir belastet med egenandel per skadetilfelle. 

  Du er ansvarlig for følgende egenandeler:

  Kaskoskader           12 000 kr.

  Ansvar                    12 000 kr.

  Brann/tyveri            12 000 kr.

  Glasskader               2 000 kr.

  Veihjelp                      500 kr.

  Utleier belastes ikke med egenandel.

  Redusert Egenandel

  Det er mulig å betale for redusert egenandel. Dette kan du gjøre ved å trykke ‘Bestill redusert egenandel’ før du betaler for leieforholdet. Her kan du velge mellom to alternativer:

  1. 6000 kroner egenandel (100 kr per dag for ordinære biler, 120 kr per dag for varebiler)
  2. 2000 kroner egenandel (150 kr per dag for ordinære biler, 200 kr per dag for varebiler)

  Ved eventuell skade er dette beløpet du må betale i egenandel. Du vil få tilsendt faktura per e-post om skaden omfattes av vår forsikring.

  NB! Om reparasjonskostnadene er lavere enn egenandelen vil du kun faktureres for beløpet det koster å reparere skaden.