Forsikring og skader

 • Egenandeler og redusert egenandel

  Som leietaker er du juridisk forpliktet til å betale egenandel dersom bilen blir skadet mens du leier den. Merk at du blir belastet med egenandel per skadetilfelle. 

  Leietaker er ansvarlig for følgende egenandeler:

  • Kaskoskader           12 000 kr.
  • Ansvar                    12 000 kr.
  • Brann/tyveri            12 000 kr.
  • Glasskader               2 500 kr.

  Redusert Egenandel

  Det er mulig å betale for redusert egenandel inntil bilen er hentet. Dette kan du gjøre når du legger inn betalingen for leieforholdet. Her kan du velge mellom to alternativer:

  • 6000 kroner egenandel (100 kr per dag for ordinære biler, 120 kr per dag for varebiler)
  • 2000 kroner egenandel (150 kr per dag for ordinære biler, 200 kr per dag for varebiler)

  NB! Om reparasjonskostnadene er lavere enn egenandelen vil du kun faktureres for beløpet det koster å reparere skaden.

 • Autotaksering

  Vi tilbyr nå kontantoppgjør ved bruk av autotaksering for småskader der reparasjonskostnaden faller inn under standard egenandel på 12 000 kr. Utleier vil da få muligheten til å få direkte utbetalt for skaden isteden for å måtte reparere det i tråd med vår forsikringsavtale.

  (Nabobil avgjør ved hvilke skadesaker det blir gitt tilbud om dette og det er ikke noe man har krav på.)

  Vi gjør dette ved å sende bilder av skaden til autotaksering.no som da vil vurdere skaden og sende oss en takst. Utleier vil få utbetalt summen for reparasjon, men vi trekker fra mva og 50% av arbeidspengene (i tråd med If sin praksis).

  For eksempel:
  Total sum for reparasjon: 4000 kr
  - Deler: 2000 kr
  - Arbeid: 1000 kr (-50%)
  - Mva: 1000

  Utleier vil i dette eksempelet få utbetalt 2500 kr for skaden.Pengene utbetales fra Nabobil i løpet av 7 dager, og skadesaken vil da anses som oppgjort og avsluttet. Vi krever inn egenandel fra leietaker som vanlig.

  Obs! Saker der vi ikke bruker autotaksering:
  - saker som involverer tredjeparter
  - saker der skaden må repareres (speil, glass, lykt, punktering mv.)

  - saker der samme område er skadet fra før

 • Melde ifra om en skade

  Dersom det har oppstått en skade under et leieforhold skal det sendes inn en skademelding via vår nettside. Dette kan du gjøre her.

  Vi ber om at du gir en detaljert beskrivelse av skaden og skadehendelsen i tillegg til å laste opp relevante bilder, dokumentasjon mm. Dette bidrar til kortere behandlingstid.

  Dersom du har vært involvert i en kollisjon med en tredjepart ber vi om at du laster opp skademeldingsskjema som ble fylt ut med tredjeparten sammen med skademeldingen. Ser mer informasjon her.

   

 • Kollisjon med en tredjepart

  Om du har kollidert med en tredjepart (annen bil, hus, viltdyr) er det viktig at du fyller ut et skademeldingsskjema med informasjon om motparten og hendelsesforløpet. 

  Det er viktig at du beskriver hendelsesforløpet så godt som mulig og presiserer eventuelle uenigheter tydelig på skademeldingsskjemaet.

  For at forsikringsselskapet skal kunne avklare skyld er det også viktig at du tar bilder av område der skaden skjedde.

 • Hva dekker forsikringen fra If Skadeforsikring?

  Nabobil.no samarbeider med If Skadeforsikring som tilbyr obligatorisk forsikringsdekning. Dekningen er If Skadeforsikrings kasko-forsikring med utvidelser som dekker utleiers økonomiske interesser i utleiesituasjonen. 

  Skader som oppstår under leieforholdet vil ikke påvirke utleiers egen forsikring eller bonus. Vær derimot obs på at kilometer kjørt på nabobil inkluderes i kilometerne inkludert i din forsikringsavtale.

  Forsikringen gjelder i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Sveits.

  Kaskoforsikringen dekker:

  • ansvar
  • brann
  • tyveri
  • glass
  • redning
  • kasko
  • underslagsdekning*

  Maksimal erstatning er 1 000 000,-. I tillegg får du dekket kostnader til leiebil så lenge bilen står på verksted. 

  * Dekker bilens verdi inntil 1 000 000,- om leietaker ikke returnerer bilen etter endt leieforhold, og den anses som tapt.

   

  Ekstra utstyr:

  Forsikringsverdien for utstyr og sikkerhetsutrustning, når dette skades uten at kjøretøyet er påført totalskade, settes til hva det vil koste If Skadeforsikring å anskaffe ny tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - ting, på det tidspunkt skaden inntraff.

 • Slitasjeskader og maskinskader

  Slitasjeskader og maskinskader dekkes ikke av vår forsikring da disse skadene som regel oppstår over tid og kan ramme på et tilfeldig tidspunkt – uavhengig av hvem som kjører. Maskinskade omfatter blant annet gir og tilhørende komponenter. 

  For å unngå mest mulig slitasjeskader har vi krav til bilene våre om at de må være mindre enn 15 år gamle og ha kjørt mindre enn 300 000 km. I tillegg oppfordrer vi alle våre utleiere til å ha jevnlig service på bilen slik at den er i forskriftsmessig stand og i tråd med våre vilkår.

 • Motorhavari og nødstilfeller

  Dersom bilen havarerer eller ved andre nødstilfeller kan du ringe oss på telefon 21 40 58 78. Dersom du ringer utenfor åpningstid blir du viderekoblet til Viking Veihjelp som kan hjelpe deg videre. 

  Ved motorhavari dekker vår forsikring veihjelp og rimeligste transport hjem for leietakere og deres medpassasjerer. Ta kontakt med oss, så vil vi hjelpe deg finne den beste løsningen.

 • Punktering

  Ved punkteringer er leietaker økonomisk ansvarlig for verdien av dekket. Det økonomiske verdien av dekket beregnes i tråd med vår forsikringsavtale (https://nabobil.no/if/nabobil/2020/Forsikringsvilk%C3%A5r%2001.09.2020.pdf).

  Verdien til et dekk minker med 20% hvert påbegynt år inntil 100%. Det innebærer at dekket mister sin verdi etter 5 år. Dette beregnes etter prisen for å kjøpe et nytt dekk og modellen i vår forsikringsavtale.

  Hva leietaker må dekke ved dekk kjøpt i:

  2015: 0% av prisen

  2016: 20% av prisen

  2017: 40% av prisen

  2018: 60% av prisen

  2019: 80 % av prisen 

  2020: 100% av prisen

  For å unngå problemer med hjulakselen så er det ofte at 2 dekk må byttes, slik at dekkene på samme akselen har lik mønsterdybde. Her vil leietaker også være ansvarlig for den økonomiske verdien av det andre dekket.

  Om leietaker punkterer og må bytte 2 dekk som er 2 år gamle vil de måtte betale 60% av prisen for 2 nye dekk. Eier av bil vil da måtte betale de resterende 40%.

 • Hva gjør jeg om bilen blir stjålet?

  Hvis bilen blir stjålet burde du melde i fra til politiet så fort du har mulighet. Sett Nabobil.no opp som referanse og kontakt oss på telefon +47 21 40 58 78.

  If Skadeforsikring dekker bilens verdi dersom leietaker ikke returnerer bilen etter endt leieforhold og den anses som tapt.

 • Hvordan vi behandler skadesaker

  Når du sender inn en skademelding sjekker vi først at vi har all informasjonen vi trenger for å kunne gjøre en vurdering av saken og dersom vi mangler informasjon tar vi kontakt med dere. 

  Når vi har all informasjon vi trenger gjør vi en vurdering om skaden skal dekkes av vår forsikring. Vi ser blant annet på om dette er en skade som omfattes av vår forsikringsavtale og om skaden oppstod under leieforholdet. Om dette ikke er klart tar vi kontakt med leietaker og ber de om en uttalelse.

  Når det er klart at skaden skal dekkes av vår forsikring informerer vi If, og de kontakter utleier med informasjon om reparasjon.

  Når skaden er reparert mottar vi et krav om leietakers egenandel fra forsikringsselskapet og sender leietaker en faktura med deres egenandel. 

  Vær oppmerksom på at det kan gå noe tid før leietaker mottar kravet om betaling.