Ved skade

 • Punktering

  Ved punkteringer er leietaker økonomisk ansvarlig for verdien av det punkterte dekket. Det økonomiske ansvaret for det dekket beregnes i tråd med vår forsikringsavtale (https://nabobil.no/if/nabobil/2020/Forsikringsvilk%C3%A5r%2001.09.2020.pdf).

  Der spesifiseres det at verdien til dekket minker med 25% hvert påbegynt år inntil 100%. Det innebærer at dekket mister sin verdi etter 4 år. Dette beregnes etter prisen for å kjøpe et nytt dekk og modellen i vår forsikringsavtale.

  Hva leietaker må dekke ved dekk kjøpt i 2016:
  2016: 0% av prisen
  2017: 25% av prisen
  2018: 50% av prisen
  2019: 75% av prisen 
  2020: 100% av prisen

  For å unngå problemer med hjulakselen så er det ofte at 2 dekk må byttes, slik at dekkene på samme akselen har lik mønsterdybde. Leietaker vil være ansvarlig for å betale verdien for det andre dekket også.

  eks: Om leietaker punkterer og må bytte 2 dekk der begge er 2 år gamle vil de måtte betale 50% av kostnaden for begge dekkene. Eier av bil vil da måtte betale de resterende 50%.

  Ofte er prisen for et nytt dekk mindre en egenandelen og det enkleste er at leietaker selv drar og bytter dekket hos et verksted.

  Obs! Ta alltid bilde av dekkene som punkteres eller byttes ut. Bildene burde vise både dekkets tilstand og alder.

   

 • Ved skade

  Dersom det har oppstått en skade under et leieforhold skal det sendes inn en skademelding via vårt skademeldingsskjema. Vi ber om at det fylles ut med mest mulig detaljert informasjon og at bilder og annet nyttig blir vedlagt.

  Når skadeskjemaet er innsendt vil en representant fra fra Nabobil.no ta kontakt med partene i saken, før saken videresendes til forsikringsselskapet.

  Dersom du lurer på noe kan du kontakte oss her.

 • Skademeldingsskjema

  Vennligst fyll inn så nøyaktig og detaljert som mulig og legg ved bilder og annet bevis, slik at det er enkelt for Nabobil og forsikringsselskapet å behandle saken. Vi tar kontakt dersom vi trenger ytterligere informasjon.  

  Gå til skademeldingsskjema.

 • Hva skjer hvis jeg skader bilen?

  Som leietaker er du ikke forsikringstaker i henhold til forsikringsvilkårene, men du er juridisk forpliktet til å betale en egenandel dersom bilen blir skadet og det kan sannsynliggjøres at du er skyld i skaden.

  Alle skader melder du umiddelbart innen 24 timer til Nabobil.no ved å fylle ut et elektronisk skademeldingsskjema som du finner nederst på våre sider. Har du spørsmål kan du ta kontakte oss her.

  Om en varsellampe i bilen begynner å lyse skal den sjekkes opp mot bilens håndbok og utleier skal kontaktes før man eventuelt fortsetter videre kjøring.

  Nabobil.no sjekker om skaden har oppstått i leieperioden, eller om den var der fra før av. Om vi finner ut at skaden har skjedd i leieperioden, sender vi umiddelbart opplysningene til If Forsikring.

  Om uhellet skulle være ute, dekker skadeforsikringen videre kollektiv reise frem til bestemmelsessted. Er du selv skyld i skaden  er det ikke grunnlag for refusjon før etter en uke (sett at leieforholdet varer så lenge). Skyldes skaden utleiers bil, typisk ved slitasje skader på gir, motor eller det elektriske som gjør at bilen ikke er kjørbar kan det rettes krav om refusjon for gjenværende dager av leieforholdet. Har leietaker fått leiebil som følge av skaden vil det ikke være grunnlag for refusjon.

 • Hva skjer hvis bilen blir stjålet?

  Tyveri omfattes av If Skadeforsikring.

  Hvis bilen blir stjålet, meld i fra til utleier med én gang og kontakt deretter Nabobil på telefon +47 21 40 58 78.

  Utleier må selv melde bilen stjålet til Politiet og sette Nabobil.no som referanse. 

  If Skadeforsikring dekker bilens verdi dersom leietaker ikke returnerer bilen etter endt leieforhold og den anses som tapt.

  Se vilkårene for mer detaljert forklaring.