Ved skade/nødstilfelle

 • Ved nødstilfelle

  Dersom bilen er skadet eller ved andre nødstilfeller kan du ringe oss på telefon 21 40 58 78. Dersom du ringer utenfor åpningstid blir du viderekoblet til Falck Vaktsentral som kan hjelpe deg videre. 

 • Ved skade

  Dersom det har oppstått en skade under et leieforhold skal det sendes inn en skademelding via vårt skademeldingsskjema. Vi ber om at det fylles ut med mest mulig detaljert informasjon og at bilder og annet nyttig blir vedlagt.

  Når skadeskjemaet er innsendt vil en representant fra fra Nabobil.no ta kontakt med partene i saken, før saken videresendes til forsikringsselskapet.

  Dersom du lurer på noe kan du kontakte her. 

   

 • Skademeldingsskjema

  Vennligst fyll inn så nøyaktig og detaljert som mulig og legg ved bilder og annet bevis, slik at det er enkelt for Nabobil og forsikringsselskapet å behandle saken. Vi tar kontakt dersom vi trenger ytterligere informasjon.  

  Gå til skademeldingsskjema.

 • Hva hvis bilen blir stjålet?

  Tyveri omfattes av If Skadeforsikring.

  Hvis bilen blir stjålet, meld i fra til politiet med én gang, sett Nabobil.no opp som referanse og kontakt oss her.

  If Skadeforsikring dekker bilens verdi dersom leietaker ikke returnerer bilen etter endt leieforhold og den anses som tapt.