Ved skade

 • Ved skade

  Dersom det har oppstått en skade under et leieforhold skal det sendes inn en skademelding via vårt skademeldingsskjema. Vi ber om at det fylles ut med mest mulig detaljert informasjon og at bilder og annet nyttig blir vedlagt.

  Når skadeskjemaet er innsendt vil en representant fra fra Nabobil.no ta kontakt med partene i saken, før saken videresendes til forsikringsselskapet.

  Dersom du lurer på noe kan du kontakte oss her.

 • Skademeldingsskjema

  Vennligst fyll inn så nøyaktig og detaljert som mulig og legg ved bilder og annet bevis, slik at det er enkelt for Nabobil og forsikringsselskapet å behandle saken. Vi tar kontakt dersom vi trenger ytterligere informasjon. 

  Gå til skademeldingsskjema

 • Hva skjer hvis leietaker skader bilen?

  Dersom en leietaker er uheldig å skader bilen din under et leieforhold skal dette meldes ifra til både deg som utleier og til Nabobil.no. Vi ber om at alle leietakere sender inn skadeskjema som forklarer hvordan skaden har oppstått og vedlegger bilder av skaden. Dersom du som utleier har mer info om skaden kan du fylle inn samme skademeldingsskjema. Skjemaet finner du helt nederst på hjemmesiden vår under "Utleier" og deretter "Skademeldingsskjema". Du må være logget inn med din bruker for å kunne melde inn en skade. Husk å huk av for "Utleier" øverst i skademeldingsskjemaet. 

  Når skaden er innmeldt vil en representant fra Nabobil.no kontakte deg dersom nødvendig. Skaden vil få et skadenummer hos If Skadeforsikring som kan benyttes i korrespondanse som omhandler skadesaken. 

  Skader som oppstår under leieforhold skal dekkes av forsikringen med If Skadeforsikring i henhold til vilkårene. Se vilkårene for mer detaljert informasjon.  

 • Hva skjer hvis jeg finner en skade etter at leieforholdet er avsluttet?

  Som utleier har du 48 timer på å melde inn skader etter at leieforholdet er avsluttet. Du er pliktig til å gå over bilen ved leieforholdets slutt og ta bilder av bilens 4 sider. Dersom du ikke har anledning til å motta bilen etter leieforholdet er slutt, er det lurt å få noen du kjenner til å møte leietaker slik at de kan gå over bilen sammen for å sjekke om det har oppstått skader under leieforholdet. Hvis hverken du som utleier eller noen du kjenner møter leietaker og går over bilen etter leieforholdets slutt, anbefaler vi at du går grundig over bilen ved første anledning. 

  Les mer om henting og levering av bil her

  Noen skader kan være vanskelig å oppdage med en gang og vi strekker oss langt for å vise forståelse for dette. Men det er du som utleier som må bevise eller sannsynliggjøre at skaden har oppstått under leieforholdet, enten i form av bilder eller innrømmelse fra leietaker. 

  Dersom du finner en skade ber vi om at du fyller inn vårt skademeldingsskjema så fort som mulig. Du kan lese mer om selve prosessen her