Leieforholdet

 • Leietaker sitt ansvar

  Ved skade 

  Hvis du skader bilen må det fylles ut et skademeldingsskjema. Det er viktig at skademeldingsskjemaet blir fylt ut så raskt som mulig etter at ulykken har inntruffet. 

   

  Etterfylling av drivstoff

  Leietaker er ansvarlig for å levere tilbake bilen med minimum samme drivstoffnivå som ved henting med mindre annet er avtalt med utleier. 

  Ved henting og levering registrerer leietaker drivstoffnivå i henhold til til en skala fra 0% - 100%. Nabobil.no forbeholder seg retten til å belaste leietaker for drivstoff i etterkant av leieforholdet hvis det viser seg at det ikke er etterfylt drivstoff, og det blir ettersendt dokumentasjon. 

  Kostnaden for drivstoff beregnes til 25 kr per manglende liter. 

   

  Vask og rengjøring av bilen 

  Som leietaker er du ansvarlig for at bilen leveres tilbake i samme stand som da du hentet bilen.

  Røyking er forbudt i biler registrert for utleie på Nabobil.no. Transport av kjæledyr er heller ikke lov uten utleiers samtykke. Å levere bilen tilbake i minimum samme stand som ved henting innebærer blant annet at du ikke lar søppel ligge igjen i bilen og at du rydder opp i eventuelle parkeringsbøter. Det vil også si at du er ansvarlig for å vaske bilen om du har kjørt på veier eller steder som har gjort bilen møkkete. 

  Nabobil.no forbeholder seg retten til å belaste/fakturere følgende beløp av leietaker der rengjøring er mangelfull eller har uteblitt.

  - Utvendig vask for inntil 300,-
  - Innvendig vask for inntil 300,-

  For leietakers trygghet belastes ikke disse beløpene uten at det foreligger dokumentasjon. 

   

  Piggdekk 

  Fra 1. november til 8. april må du betale ekstra gebyr for å kjøre med piggdekk i hele Oslo kommune. Det finnes flere biler på Nabobil.no som har piggdekk, og det er viktig at disse gebyrene blir betalt av leietakere som kjører innenfor Oslo. I noen tilfeller har utleiere allerede betalt for denne avgiften så vi anbefaler å ta en prat med utleieren om dette i forkant av leieforholdet slik at man ikke ender opp med å betale dobbelt. Hvis utleieren ikke har betalt piggdekkgebyr trenger man kun å betale for dagene man kjører leiebilen innenfor Oslo. 

   

  Mer om piggdekkgebyr og hvordan man betaler for dette kan du lese her: https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/piggdekkgebyr/#toc-4

 • Ekstra sjåfører

  For at forsikringen skal gjelde må ekstra sjåfører registreres i forkant av leieforholdet.

  Som leietaker kan du registrere flere sjåfører på ditt leieforhold gjennom både nettsiden og appen. Når leieforholdet er betalt vil du kunne legge til ekstra sjåfør fra samtalen du har med utleier. 

  For å kunne legges til som ekstra sjåfør må personen innfri de samme kriteriene som leietaker. Du finner informasjon om dette her.

   

 • Kansellering

   

  Før leieforholdet starter:

  Leietaker kan kansellere et leieforhold gebyrfritt så lenge det er mer enn 24 timer før leieforholdet starter.

  Hvis leietaker kansellerer et leieforhold hvor det er mellom 24 og 12 timer til leieforholdet starter, mister du beløpet for inntil 3 dager av leieforholdet. Eksempel: Hvis leieforholdet opprinnelig varer i 7 dager må du ved kansellering betale for 3 dager av leieforhold. Beløpet for de resterende 4 dagene vil du få refundert.

  Dersom du kansellerer et leieforhold og det er mindre enn 12 timer til leieforholdet starter, mister du hele beløpet inntil 7 dager. Beløpet for de resterende dagene vil bli refundert.

  Automatisk aksept:

  Om leieforholdet er booket med automatisk aksept kan leieforholdet kanselleres dersom det er mindre enn 1 time etter bestilling.

  Under leieforholdet:

  Dersom du kansellerer under et leieforhold må du betale for de 7 påfallende dagene etter at leieforhold er kansellert. Beløpet for de resterende dagene vil bli refundert.  

  Refusjon av innbetalt beløp:

  Ved kansellering blir beløpet automatisk refundert til ditt betalingskort. Pengene vil være tilbake på konto i løpet av 3-5 virkedager. 

  Brudd på våre vilkår:

  Om bil leies uten at vilkårene for leietaker eller ekstra sjåfør er innfridd vil leieforholdet kanselleres umiddelbart og leietaker vil ikke få refundert pengene.

 • Endringer i leieforholdet

  Forlengelse/endring på dato eller klokkeslett

  Det er viktig at man som leietaker endrer leieforholdet dersom det er avtalt endringer for hente- eller leveringstidspunkt. Forsikringen gjelder kun for den leieperioden som er betalt for.

  Det er alltid lurt å forhøre seg med utleieren om det passer å gjøre de aktuelle endringene. Hvis dere er enige om at de nye tidene passer kan du enkelt sende en forespørsel til utleieren om endringene. Dette kan man gjøre både i appen og på nettsiden:

  Nettsiden:
  På nettsiden kan du forlenge leieforholdet ved å gå inn på samtaleloggen med utleieren, og trykke på "Endre" knappen på høyresiden ved enten hentetidspunktet eller leveringstidspunktet. Når du har tastet inn det nye hente- eller leveringstidspunktet trykker du på "Be om endring" og da kan utleieren godkjenne forespørselen din om den nye endringen. Obs! man kan kun forlenge leieforholdet, man kan ikke gjøre det kortere.

  Appen:
  I appen kan du forlenge leieforholdet ved å gå inn på samtaleloggen med utleieren, og trykke i  øverst i høyre hjørne. Deretter velger du på tidspunktet for levering. Etter du har trykket på tidspunktet for leieforholdet får du opp alternativet "Endre tidspunkt". Deretter velger du det nye ønskelige tidspunktet og videre trykker du på "Send". Da vil utleieren kunne godkjenne forespørselen om den nye endringen. 

   Obs! Leietaker har plikt til å forlenge leieforholdet om de ikke leverer til avtalt tid, da forsikringen ikke gjelder utover leveringstidspunktet som er avtalt på nabobil.no. 

   

  Sen levering

  Om leietaker leverer bilen senere enn avtalt uten å forlenge leieforholdet vil det påløpe forsinkelsesgebyrer.

  Hvis bilen returneres mindre enn 24 timer etter avtalt leveringstidspunkt: et gebyr på kr 50 per hele time.
  Hvis bilen returneres mer enn 24 timer etter avtalt leveringstidspunkt: et gebyr på kr 1200 for første døgn, og deretter et gebyr på kr 300 per døgn.

  Gebyrene kommer i tillegg til leieprisen som er satt av utleier. 

   

  Jeg vil avbryte leieforholdet 

  Hvis du ønsker å avbryte leieforholdet under leieperioden har du mulighet til å gjøre dette om utleier har mulighet til å overta bilen ved det aktuelle tidspunkt. I tråd med våre kanselleringsvilkår så blir du belastet for de 7 påfallende dagene etter du avbryter leieforholdet.

  Dette er fordi bilen stått blokkert i utleiers kalender i i den avtalte leieperioden. Utleier har dermed risikert å miste leieforhold pga dette.

  Er det en spesiell grunn til at du ønsker å avbryte leieforholdet, for eksempel at bilen ikke er kjørbar eller at du har blitt feilinformert om bilen av utleier, ber vi om at du kontakter oss her.

   

  Utleier vil avbryte leieforholdet 

  Utleier har full rett til å avbryte et leieforhold dersom du som leietaker bryter med Nabobil.no sine vilkår og/eller utgjør en fare for bilen du har leid og andre medtrafikanter og fotgjengere. Hvis dette er tilfelle vil en representant fra Nabobil.no kontakte deg for å avtale sted der bilen tilbakeleveres til utleier og leieforholdet avsluttes umiddelbart. Vi forbeholder oss retten til å fjerne din profil fra Nabobil.no hvis vi får slike opplysninger. 

  Utover dette kan det være aktuelt for utleiere å avbryte et leieforhold dersom vedkommende plutselig har behov for egen bil pga nødssituasjon eller annet. Vi ber om forståelse for slike utenforstående hendelser. I så tilfelle vil Nabobil.no hjelpe deg som leietaker med å skaffe en ny bil dersom dette er nødvendig. Du vil kunne forvente å få refundert penger for minimum den gjenstående delen av det avtalte leieforholdet. 

  Kontakt oss her

 • Hvor mange kilometer er inkludert i et leieforhold?

  Alle biler på Nabobil er omfattet av den samme kilometermodellen. Dette er gjort for å sørge for at utleier har kontroll på inntekt per kilometer kjørt samtidig som det er enkelt og oversiktlig for leietaker. Hvor mange kilometer som er inkludert i et leieforhold avhenger av leieforholdets varighet.

  Slik fungerer kilometermodellen: 

  Første time gir 40 km, deretter 20 km per time inntil åtte timer. 

  • 3 timer = 80 km
  • 4 - 8 timer = + 20 km per time
  • 1 dag = 200 km
  • 2 - 5 dager = + 200 km per dag
  • 6 -15 dager = + 100 km per dag
  • Maks = 2000 km

  Eksempel: Et leieforhold på 7 dager vil få 1200 km. inkludert (5 dager x 200 km+ 2 dager x 100 km).

  Ekstra kjørte kilometer

  Kjører du lenger enn inkludert kjørelengde vil du bli belastet i henhold til prisen utleier har satt for ekstra kilometer. Du kan se denne prisen på bilannonsen for du booker, normalt ligger denne prisen mellom 2 og 6 kr. per kilometer.  

 • Henting og levering av bilen

  Leietaker og utleier avtaler når/hvor henting og levering av bil skal skje seg i mellom. Normalt skal bilen hentes og leveres på utleier sin adresse. 

  Hente- og leveringsskjema
  Ved henting og levering av bilen skal leietaker fylle ut et skjema i Nabobil-appen. Vi anbefaler at appen lastes ned før henting av bilen, den finner du i App Store og Google Play. Skjemaet finner du via samtalen med utleier. 

  I skjemaet skal det lastes opp minimum 5 bilder av bilen (4 utvendig og 1 av dashbord). Dette gjøres for å dokumentere bilens tilstand ved henting og levering. Bildene benyttes i behandling av skadesaker og blir delt med vår forsikringspartner ved behov. 

  Etter bildene er tatt skal det registreres kilometerstand og drivstoffnivå på bilen. Dette benyttes for å beregne eventuelle ekstrautgifter (ekstra kjørte kilometer og manglende drivstoff). Ekstrautgiftene blir trukket direkte fra kortet som er registrert på leietaker sin profil. 

  Både utleier og leietaker har tilgang til å se både bilder og annet som blir lastet opp i skjemaet ved henting og levering via samtalen seg imellom, enten i Nabobil-appen eller på Nabobil.no. 

   

   

 • Bompenger

  Leietaker er ansvarlig for å dekke utgifter forbundet med bompasseringer som er gjort under leieforholdet. Leietakere kan registrere dette selv, men vi har også laget et verktøy for utleiere slik at man kan kontrollere at beløpene stemmer. Via bompengeoppgjør kan utleier laste opp en oversikt over alle passeringene som er registrert på sin bombrikke til oss. Leietaker vil deretter bli belastet eventuell differanse fra betalt beløp.

   

  Manuell registrering av bompenger (leietaker)
  Som leietaker kan du fylle inn beløp manuelt for dine bompasseringer når leveringsskjemaet fylles ut. Dette beløpet belastes betalingskortet du har registrert på din profil. 

  Om du ikke husker hvor mye bompenger du har brukt under leieforholdet anbefaler vi deg å bruke en bompengekalkulator

 • Parkeringsbot eller andre bøter 

  Om du er så uheldig å få en parkerings- eller fartsbot under leieforholdet er du selv ansvarlig for å betale denne. Blir boten betalt fortløpende vil det ikke få noen videre konsekvenser. Fartsbøter skal sendes til Nabobil her for omadressering til Politiets ATK-senter.

  Hva skjer om bøtene ikke blir betalt?

  Om du får en parkeringsbot og denne ikke blir betalt forbeholder vi oss retten til å belaste ditt betalingskort med tilsvarende beløp om vi får tilsendt faktura fra utleier som beviser at boten oppstod ved deres leieforhold.

  Om du får en fartsbot vil ATK-senteret hos politiet bli kontaktet for omadressering av boten. Du vil da få tilsendt boten til din adresse.

  NB! Dersom du får hyppige bøter forbeholder vi oss retten til å utestenge deg fra Nabobil.no.