Leieforholdet

 • Henting og levering av bilen

  Leietaker og utleier avtaler når/hvor henting og levering av bil skal skje seg i mellom. Normalt skal bilen hentes og leveres på utleier sin adresse. 

  Hente- og leveringsskjema
  Ved henting og levering av bilen skal leietaker fylle ut et skjema i Nabobil-appen. Vi anbefaler at appen lastes ned før henting av bilen, den finner du i App Store og Google Play. Skjemaet finner du via samtalen med utleier. 

  I skjemaet skal det lastes opp minimum 5 bilder av bilen (4 utvendig og 1 av dashbord). Dette gjøres for å dokumentere bilens tilstand ved henting og levering. Bildene benyttes i behandling av skadesaker og blir delt med vår forsikringspartner ved behov. 

  Etter bildene er tatt skal det registreres kilometerstand og drivstoffnivå på bilen. Dette benyttes for å beregne eventuelle ekstrautgifter (ekstra kjørte kilometer og manglende drivstoff). Ekstrautgiftene blir trukket direkte fra kortet som er registrert på leietaker sin profil. 

  Både utleier og leietaker har tilgang til å se både bilder og annet som blir lastet opp i skjemaet ved henting og levering via samtalen seg imellom, enten i Nabobil-appen eller på Nabobil.no. 

   

   

 • Bompenger

  Leietaker er ansvarlig for å dekke utgifter forbundet med alle bompasseringer som er gjort under leieforholdet. Leietakere skal registrere dette selv, men vi har også laget et verktøy for utleiere slik at man kan kontrollere at beløpene stemmer. Via bompengeoppgjør kan utleier laste opp en oversikt over alle passeringene som er registrert på sin bombrikke. 

  Leietaker kan la Nabobil-appen registrere bompasseringer automatisk eller legge inn manuelt ved leieforholdets slutt. Vi anbefaler at leietaker tillater automatisk bomregistrering. 

  Automatisk bomregistrering (leietaker)

  1. Last ned Nabobil-appen

  2. Tillat Nabobil sporingstjenester i innstillingene på din smarttelefon

  Slik fungerer sporingen:
  Deler du posisjonen din med oss under leieforholdet så beregner vi bompengebeløpet og kilometer kjørt for deg. Når du laster ned appen vil vi spørre om din tillatelse til å følge med på din posisjon når du kjører.

  Dersom du skal ved en feil ha trykket "nei" til sporing på din telefon kan du på nytt tillate dette i innstillinger under stedstjenester på din telefon. 

  Sporingen er kun aktiv under selve leieforholdet. 

  Manuell registrering av bompenger (leietaker)
  Som leietaker kan du fylle inn beløp manuelt for dine bompasseringer når leveringsskjemaet fylles ut. Dette beløpet belastes betalingskortet du har registrert i din konto. 

  Om du ikke husker hvor mye bompenger du har brukt under leieforholdet anbefaler vi deg å bruke bompengekalkulatoren som er linket til under feltet for bompenger: 

   

   

 • Leietaker sitt ansvar

  Ved skade 

  Hvis du skader bilen må det fylles ut et skademeldingsskjema, og dette finner du helt nederst på vår hjemmeside (www.nabobil.no) under "Leietaker" og deretter "Skademeldingsskjema". Det er viktig at skademeldingsskjemaet blir fylt ut så raskt som mulig etter at ulykken har inntruffet. 

   

  Etterfylling av drivstoff

  Leietaker er ansvarlig for å levere tilbake bilen med minimum samme drivstoffnivå som ved henting med mindre annet er avtalt med utleier. 

  Ved henting og levering registrerer leietaker drivstoffnivå i henhold til til en skala fra 0% - 100%. Hver 10% koster 100 kr. (diesel og bensin). Dette betyr at dersom leietaker henter bilen med 100% og leverer med 0% blir man belastet 1000 kr. 

  Nabobil.no forbeholder seg retten til å belaste leietaker for drivstoff i etterkant av leieforholdet hvis det viser seg at det ikke er etterfylt drivstoff, og det blir ettersendt dokumentasjon. 

  Vask og rengjøring av bilen 

  Som leietaker er du ansvarlig for at bilen leveres tilbake i samme stand som da du hentet bilen.

  Røyking er forbudt i biler registrert for utleie på Nabobil.no. Transport av kjæledyr er heller ikke lov uten utleiers samtykke. Å levere bilen tilbake i minimum samme stand som ved henting innebærer blant annet at du ikke lar søppel ligge igjen i bilen og at du rydder opp i eventuelle parkeringsbøter. Det vil også si at du er ansvarlig for å vaske bilen om du har kjørt på veier eller steder som har gjort bilen møkkete. 

  Nabobil.no forbeholder seg retten til å belaste/fakturere følgende beløp av leietaker der rengjøring er mangelfull eller har uteblitt.

  - Utvendig vask for inntil 300,-
  - Innvendig vask for inntil 300,-

  For leietakers trygghet belastes ikke disse beløpene uten at det foreligger dokumentasjon og kvittering. 

   

  Piggdekk 

  Fra 1. november til 8. april må du betale ekstra gebyr for å kjøre med piggdekk i hele Oslo kommune. Det finnes flere biler på Nabobil.no som har piggdekk, og det er viktig at disse gebyrene blir betalt av leietakere som kjører innenfor Oslo. I noen tilfeller har utleiere allerede betalt for denne avgiften så vi anbefaler å ta en prat med utleieren om dette i forkant av leieforholdet slik at man ikke ender opp med å betale dobbelt. Hvis utleieren ikke har betalt piggdekkgebyr trenger man kun å betale for dagene man kjører leiebilen innenfor Oslo. 

   

  Mer om piggdekkgebyr og hvordan man betaler for dette kan du lese her: https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/piggdekkgebyr/#toc-4

 • Ekstra sjåfører

  For at forsikringen skal gjelde må ekstrasjåfører registreres i forkant av leieforholdet.

  Som leietaker kan du registrere flere sjåfører på ditt leieforhold gjennom både nettsiden og appen. Når leieforholdet er betalt vil du kunne legge til ekstra sjåfør fra samtalen du har med utleier. Se skjermbilder fra nettsiden / appen under. 

  Appen

  IMG_0294.JPGIMG_0295.JPG 

   

  Nettsiden

  Skjermbilde_2018-08-10_kl._11.05.44.png

  Skjermbilde_2018-08-10_kl._11.06.06.png

  NB! Ved skade som forårsakes av annen fører enn den/de som er registrert i utleieavtalen, trekkes dobbel standard egenandel i henhold til forsikringsvilkårene.

 • Kanselleringsvilkår

  Du kan kansellere et leieforhold gebyrfritt så lenge det er mer enn 24 timer før leieforholdet starter.

  Hvis du kansellerer et leieforhold hvor det er mellom 24 og 12 timer til leieforholdet starter, mister du beløpet for inntil 3 dager av leieforholdet. Eksempel: Hvis leieforholdet opprinnelig varer i 7 dager må du ved kansellering betale for 3 dager av leieforhold. Beløpet for de resterende 4 dagene vil du få refundert.

  Dersom du kansellerer et leieforhold og det er mindre enn 12 timer til leieforholdet starter, mister du hele beløpet inntil 7 dager. Beløpet for de resterende dagene vil bli refundert.

  Ved kansellering av et leieforhold vil det kunne ta opptil 7 virkedager før pengene er tilbake på din konto.

  Ved kansellering av et leieforhold ber vi om at du tar kontakt med oss per e-post: hjelp@nabobil.no.

 • Parkeringsbot eller andre bøter 

  Om du er så uheldig å få en parkerings- eller fartsbot under leieforholdet er du selv ansvarlig for å betale denne. Blir boten betalt fortløpende vil det ikke få noen videre konsekvenser. Fartsbøter skal sendes til Nabobil ved hjelp@nabobil.no for omadressering til Politiets ATK-senter.

  Hva skjer om bøtene ikke blir betalt?

  Om du får en parkeringsbot og denne ikke blir betalt forbeholder vi oss retten til å belaste ditt betalingskort med tilsvarende beløp om vi får tilsendt faktura fra utleier som beviser at boten oppstod ved deres leieforhold.

  Om du får en fartsbot vil ATK-senteret hos politiet bli kontaktet for omadressering av boten. Du vil da få tilsendt boten til din adresse.

  NB! Dersom du får hyppige bøter forbeholder vi oss retten til å utestenge deg fra Nabobil.no.

   

 • Endringer i leieforholdet

  Endring på dato/klokkeslett

  Det er viktig at man som leietaker endrer leieforholdet dersom det er avtalt endringer for hente- eller leveringstidspunkt. Forsikringen gjelder kun for den leieperioden som er betalt for.

  Det er alltid lurt å forhøre seg med utleieren om det passer å gjøre de aktuelle endringene. Hvis dere er enige om at de nye tidene passer kan du enkelt sende en forespørsel til utleieren om endringene. Dette kan man gjøre både i appen og på nettsiden:

  På nettsiden kan du forlenge leieforholdet ved å gå inn på samtaleloggen med utleieren, og trykke på "Endre" knappen på høyresiden ved enten hentetidspunktet eller leveringstidspunktet. Når du har tastet inn det nye hente- eller leveringstidspunktet trykker du på "Be om endring" og da kan utleieren godkjenne forespørselen din om den nye endringen. 

  I appen kan du forlenge leieforholdet ved å gå inn på samtaleloggen med utleieren, og trykke på tidspunktet for bookingen av bilen. Etter du har trykket på tidspunktet for leieforholdet får du opp alternativet "Endre tidspunkt". Deretter velger du det nye ønskelige tidspunktet og videre trykker du på "Send". Da vil utleieren kunne godkjenne forespørselen om den nye endringen. 

   

  Jeg vil avbryte leieforholdet 

  Hvis du ønsker å avbryte leieforholdet under leieperioden har du mulighet til å gjøre dette om utleier har mulighet til å overta bilen ved det aktuelle tidspunkt. Ved å avbryte et leieforhold har du ingen krav på refusjon, da det allerede har blitt inngått en avtale om leieperiode. I tillegg har bilen stått blokkert i utleiers kalender i i den avtalte leieperioden. Utleier har dermed risikert å miste leieforhold pga dette.

  Er det en spesiell grunn til at du ønsker å avbryte leieforholdet, for eksempel at bilen ikke er kjørbar eller at du har blitt feilinformert om bilen av utleier, ber vi om at du kontakter oss på hjelp@nabobil.no. I slike tilfeller kan refusjon bli aktuelt. 

   

  Utleier vil avbryte leieforholdet 

  Utleier har full rett til å avbryte et leieforhold dersom du som leietaker bryter med Nabobil.no sine vilkår og/eller utgjør en fare for bilen du har leid og andre medtrafikanter og fotgjengere. Hvis dette er tilfelle vil en representant fra Nabobil.no kontakte deg for å avtale sted der bilen tilbakeleveres til utleier og leieforholdet avsluttes umiddelbart. Vi forbeholder oss retten til å fjerne din profil fra Nabobil.no hvis vi får slike opplysninger. 

  Utover dette kan det være aktuelt for utleiere å avbryte et leieforhold dersom vedkommende plutselig har behov for egen bil pga nødssituasjon eller annet. Vi ber om forståelse for slike utenforstående hendelser. I så tilfelle vil Nabobil.no hjelpe deg som leietaker med å skaffe en ny bil dersom dette er nødvendig. Du vil kunne forvente å få refundert penger for minimum den gjenstående delen av det avtalte leieforholdet. 

  Kontakt Nabobil.no på hjelp@nabobil.no hvis du har spørsmål rundt dette.