Ofte stilte spørsmål

 • Pris og kilometer

  Pris ved leie av bil 

  Etter at du har valgt hvilket sted du ønsker å leie bil, samt lagt inn ønsket tidsperiode vil du få opp et beløp for de ulike bilene. Dette er totalprisen for hva det koster å leie bilen i den angitte tidsperioden du har valgt. Det er eierne av bilene som bestemmer prisen for utleie og vi i Nabobil.no har ingen påvirkning på dette. 

   

  Antall kilometer inkludert 

  Hvert leieforhold inneholder et bestemt antall inkluderte kilometer som er satt i bilannonsen til utleier. For hver kilometer kjørt over grensen blir du belastet etter en bestemt sats satt av utleier som er oppgitt i bilannonsen. Denne satsen varierer stort sett mellom 1,- og 6,- kroner.

  Før du sender forespørsel vil informasjon om pris for leieforhold og antall inkluderte kilometer være synlig. Når du fyller ut leveringsskjemaet ved tilbakelevering av bilen vil du se om du blir belastet for ekstra kostnader, for eksempel om du har kjørt lenger enn antall inkluderte kilometer.

  NB: Hvis du legger inn ønsket kilometer inkludert når du søker på biler, vil kjørelengden du oppgir bli inkludert i prisen som vises i søket. Det betyr at hvis du feks. søker på en bil i Oslo fra 1. januar klokken 09:00 - 2. januar klokken 09:00, og du legger inn at du ønsker 400 kilometer i leien, vil prisene som kommer opp i søket ta høyde for at du skal kjøre 400 kilometer. Søket vil da vise totalprisen for leie av bilene pluss de eventuelt ekstra kilometerene som er lagt til. Du betaler da først for leieprisen av bilen, og ved levering av bilen vil det komme en tilleggskostnad for de ekstra kilometerne du ønsket at skulle være inkludert. 

   

   

   

   

 • Ekstra sjåfører

  For at forsikringen skal gjelde må ekstra sjåfører registreres i forkant av leieforholdet.

  Som leietaker kan du registrere flere sjåfører på ditt leieforhold gjennom både nettsiden og appen. Når leieforholdet er betalt vil du kunne legge til ekstra sjåfør fra samtalen du har med utleier. 

  For å kunne legges til som ekstra sjåfør må personen innfri de samme kriteriene som leietaker. Du finner informasjon om dette her.

   

 • Hva betyr forespørsel, aksept, avslag, reservasjon og kansellert?

  På Nabobil.no vil du som leietaker og utleier se diverse statuser på leieforhold, avhengig av hvor langt de er kommet i prosessen. Videre kan du lese en komplett liste over disse statusene og hva de betyr.

  • Forespørsel: leietaker sender en forespørsel ved å velge ønsket leieperiode og beskrive hva bilen skal brukes til.

  • Aksept: når utleier har mottatt en forespørsel fra en leietaker kan han/hun velge å akseptere forespørselen dersom bilen er tilgjengelig for utleie. 

  • Avslag: når utleier har mottatt en forespørsel fra en leietaker kan han/hun velge å avslå forespørselen dersom bilen ikke er tilgjengelig for utleie.

  • Bekrefte: når leietaker har fått aksept på sin forespørsel må leieforholdet bekreftes gjennom betaling for leieforholdet, som skjer gjennom Nabobil.no.

  • Reservasjon: når betalingen er godkjent vil leieforholdet få status reservert og det foreligger en bindende avtale mellom utleier og leietaker for den angitte leieperioden. 

  • Kansellert: dersom utleier eller leietaker er nødt til å kansellere leieforholdet, vil leieforholdet få status som kansellert. 

  • Avhentet: når leietaker henter bilen skal det elektroniske henteskjemaet fylles ut ved å ta bilder av bilen, registrere kilometerstand og drivstoffnivå. Når dette er gjort vil leieforholdet få status avhentet. 

  • Ferdigstilt: når leietaker leverer bilen skal det elektroniske leveringsskjemaet fylles ut ved å ta bilder av bilen, registrere bompenger, kilometerstand og drivstoffnivå. Når dette er gjort vil leieforholdet få status ferdigstilt. 
 • Hva er kravene for å leie bil?

  For å leie bil hos oss, må du:

  • ha gyldig førerkort klasse B
  • godkjennes i kredittsjekk gjennomført av Bisnode (minimum score 19/100)
  • være minimum 20 år gammel for å leie ordinære biler
  • være minimum 30 år gammel for å leie biler som har 250 hestekrefter eller mer.
  • verifisere din identitet med BankID eller førerkort og pass
  • verifisere ditt telefonnummer via SMS
  • leietakere under 26 år må betale et ung sjåfør gebyr på 100,- per påbegynte leiedøgn. 

  NB: Selv om du oppfyller alle kravene over, forbeholder vi oss retten til å nekte leietakere medlemskap hos Nabobil.no.

  Nabobil har midlertidig endret sine vilkår når det gjelder verifisering av førerkort som er utstedt i land utenfor Norden (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island). Dersom ditt førerkort er utstedt i et annet land vil du dessverre ikke få anledning til å leie bil gjennom Nabobil. 

  Om bil leies uten at vilkårene er innfridd vil leieforholdet kanselleres umiddelbart og leietaker vil ikke få refundert pengene.

   

 • Henting og levering av bilen

  Leietaker og utleier avtaler når/hvor henting og levering av bil skal skje seg i mellom. Normalt skal bilen hentes og leveres på utleier sin adresse. 

  Hente- og leveringsskjema
  Ved henting og levering av bilen skal leietaker fylle ut et skjema i Nabobil-appen. Vi anbefaler at appen lastes ned før henting av bilen, den finner du i App Store og Google Play. Skjemaet finner du via samtalen med utleier. 

  I skjemaet skal det lastes opp minimum 5 bilder av bilen (4 utvendig og 1 av dashbord). Dette gjøres for å dokumentere bilens tilstand ved henting og levering. Bildene benyttes i behandling av skadesaker og blir delt med vår forsikringspartner ved behov. 

  Etter bildene er tatt skal det registreres kilometerstand og drivstoffnivå på bilen. Dette benyttes for å beregne eventuelle ekstrautgifter (ekstra kjørte kilometer og manglende drivstoff). Ekstrautgiftene blir trukket direkte fra kortet som er registrert på leietaker sin profil. 

  Både utleier og leietaker har tilgang til å se både bilder og annet som blir lastet opp i skjemaet ved henting og levering via samtalen seg imellom, enten i Nabobil-appen eller på Nabobil.no. 

   

   

 • Utbetaling av leieforholdet

  Utbetaling skjer når leieforholdet er ferdigstilt. Det er derfor viktig at man som utleier følger opp at leietaker registrerer bilen som hentet og levert. Om leietaker ikke har ferdigstilt leieforholdet kan du sende oss en mail på hjelp@nabobil.no med informasjon om kilometerstand ved henting og levering, eventuelle bompasseringer og om det ble fylt drivstoff.

  Det tar vanligvis 3-5 virkedager fra leieforholdet er ferdigstilt til pengene er på kontoen din. Det blir ikke foretatt utbetalinger i helgene eller på helligdager. Viser til våre vilkår punkt 5:
  Leietaker betaler den fastsatte utleieprisen til Nabobil. Nabobil mottar betaling på dine vegne, og overfører beløpet som er mottatt til deg med fradrag av utleiegebyret innen 14 dager etter utløpet av fastsatt leieperiode.

  For å motta utbetaling må du registrere kontonummer, adresse og godta betalingsløsningen vår (Stripe) sine vilkår for utbetaling. Dette gjør du her.

  Brukere som har tjent over 10 000 kr vil bli bedt om å laste opp id-dokumentasjon(f.eks. førerkort) til Stripe for å bekrefte deres identifikasjon. Bilde som lastes opp må være av god kvalitet og i farger.

  Dersom du endrer ditt kontonummer ber vi om at du oppdaterer dette i din Nabobil profil slik at vi betaler til riktig konto.

  Når leietaker har ferdigstilt leieforholdet vil du motta en e-post med kvittering, som gir en full oversikt over utbetalingen som blir gjort. 

   

 • Bompenger, drivstoff og bøter

  Bompenger

  Leietaker er ansvarlig for å skrive inn bompengebeløp i leveringsskjemaet ved levering av bilen. Her er det linket til en bompengekalkulator som kan være til hjelp om man ikke har kontroll på passeringene man har vært gjennom. Beløpet som fylles inn blir trukket fra betalingskortet til leietaker, og pengene blir utbetalt til deg. Det belastes ikke administrasjonsgebyr på bompenger.

  Om leietaker ikke vet hva han/hun skylder i bompenger, kan du som utleier laste opp en oversikt over antall passeringer og beløp. Bruk funksjonen "eksporter til fil" på AutoPASS → Min side  for å eksportere data for perioden du ønsker oppgjør for. Last deretter opp csv filen på https://nabobil.no/bompengeoppgjør

  Parkeringsbøter eller andre bøter 

  Det er leietakers ansvar å rydde opp i eventuelle bøter som har oppstått under leieforholdet. Hvis leietaker varsler oss eller deg og betaler den selv, trenger du ikke å tenke mer på det.

  Hvis du finner en parkeringsbot på bilen eller boten blir sendt til deg, betaler du den selv og sender en kopi til oss på hjelp@nabobil.no. Du får pengene igjen på neste utbetaling fra oss. Husk at vi må se dato og tidspunkt for boten, samt årsak for at du skal få full refusjon.

  Ikke betalt avgift etter levering: Dersom leietaker parkerer et sted som krever betaling må leietaker gi beskjed til utleier om at avgift må betales i løpet av 24 timer. Om bot er skrevet ut før 24 timer er utløpt er leietaker ansvarlig.

  Feilparkering ved levering: For feilparkering bør leietaker holdes ansvarlig så lenge bot er skrevet ut innenfor 48 timer etter at bilen er levert.

  Vær oppmerksom på at Nabobil.no er ikke ansvarlig for avgifter lagt på ubetalte bompenger eller parkeringsbøter.

  Dersom det er en fartsbot kan du sende den til oss på e-post, og vi vil hjelpe deg med å omadressere denne boten gjennom politiets ATK-senter slik at den tilfaller rett person.

  Etterfylling av drivstoff 

  Leietaker er ansvarlig for å levere tilbake bilen med minimum samme drivstoffnivå som ved henting med mindre annet er avtalt med utleier. 

  Ved henting og levering registrerer leietaker drivstoffnivå i henhold til til en skala fra 0% - 100%. Hver 10% koster 100 kr. (diesel og bensin). Dette betyr at dersom leietaker henter bilen med 100% og leverer med 0% blir han/hun belastet 1000 kr. 

  Nabobil belaster ikke administrasjonsgebyr for drivstoff og pengene tilfaller utleier i sin helhet. 

 • Kansellering

   

  Før leieforholdet starter:

  Leietaker kan kansellere et leieforhold gebyrfritt så lenge det er mer enn 24 timer før leieforholdet starter.

  Hvis leietaker kansellerer et leieforhold hvor det er mellom 24 og 12 timer til leieforholdet starter, mister du beløpet for inntil 3 dager av leieforholdet. Eksempel: Hvis leieforholdet opprinnelig varer i 7 dager må du ved kansellering betale for 3 dager av leieforhold. Beløpet for de resterende 4 dagene vil du få refundert.

  Dersom du kansellerer et leieforhold og det er mindre enn 12 timer til leieforholdet starter, mister du hele beløpet inntil 7 dager. Beløpet for de resterende dagene vil bli refundert.

  Automatisk aksept:

  Om leieforholdet er booket med automatisk aksept kan leieforholdet kanselleres dersom det er mindre enn 1 time etter bestilling, og før leieforholdet starter.

  Under leieforholdet:

  Dersom du kansellerer under et leieforhold må du betale for de 7 påfallende dagene etter at leieforhold er kansellert. Beløpet for de resterende dagene vil bli refundert.  

  Brudd på våre vilkår:

  Om bil leies uten at vilkårene for leietaker eller ekstra sjåfør er innfridd vil leieforholdet kanselleres umiddelbart og leietaker vil ikke få refundert pengene.

   

  Ved kansellering av et leieforhold ber vi om at du tar kontakt med oss per e-post: hjelp@nabobil.no. Det kunne ta opptil 7 virkedager før pengene er tilbake på din konto.

 • Egenandeler og redusert egenandel

  Som leietaker er du juridisk forpliktet til å betale egenandel dersom bilen blir skadet mens du leier den. Merk at du blir belastet med egenandel per skadetilfelle. 

  Leietaker er ansvarlig for følgende egenandeler:

  • Kaskoskader           12 000 kr.
  • Ansvar                    12 000 kr.
  • Brann/tyveri            12 000 kr.
  • Glasskader               2 000 kr.
  • Veihjelp                      500 kr.

  Utleier belastes ikke med egenandel.

  Redusert Egenandel

  Det er mulig å betale for redusert egenandel inntil bilen er hentet. Dette kan du gjøre når du legger inn betalingen for leieforholdet. Her kan du velge mellom to alternativer:

  • 6000 kroner egenandel (100 kr per dag for ordinære biler, 120 kr per dag for varebiler)
  • 2000 kroner egenandel (150 kr per dag for ordinære biler, 200 kr per dag for varebiler)

  NB! Om reparasjonskostnadene er lavere enn egenandelen vil du kun faktureres for beløpet det koster å reparere skaden.

 • Hvorfor gjør Nabobil en kredittvurdering av meg?

  Det gjennomføres en kredittsjekk av alle våre brukere med krav om en score på minimum 19/100. Dersom din score er lavere eller du har betalingsanmerkninger vil du ikke få mulighet til å bruke Nabobil.no. Dette inkluderer å leie ut din egen bil, leie andre biler og å være ekstra sjåfør ved et leieforhold.

  Nabobil.no tar på seg et stort ansvar når det inngås en leieavtale gjennom plattformen; selskapet forplikter seg til å dekke og kreve inn utgifter for bompenger, ekstra kjørte kilometer, drivstoff, mm. til utleier. I tillegg forplikter Nabobil.no seg til å betale og kreve inn eventuell egenandel til forsikringsselskapet i tilfelle skade. På dette grunnlaget forbeholder Nabobil.no seg retten til å kredittvurdere alle brukere av tjenesten. Du vil motta et gjenpartsbrev etter at kredittvurdering er gjort. 

  NB: Dersom du har aktivert kredittsperre må denne oppheves før du kan få en ny vurdering. Det er Bisnode som gjennomfører alle våre kredittsjekker. Ved oppheving av sperre ber vi deg ta direkte kontakt med Bisnode (www.bisnode.no). Gi beskjed til oss når kredittsperren er hevet, så kan vi gjøre en ny sjekk.

  Av hensyn til personvern ser vi kun om du har bestått eller ikke bestått kredittsjekken. For spørsmål om din kreditt-score og hva som har blitt lagt vekt på i vurderingen kan du kontakte Bisnode.

  Ytterligere spørsmål om kredittvurdering kan sendes til hjelp@nabobil.no.

   For mer informasjon om hva en kredittsjekk sjekk er kan du se Datatilsynet sin nettside.

 • Endringer i leieforholdet

  Forlengelse/endring på dato eller klokkeslett

  Det er viktig at man som leietaker endrer leieforholdet dersom det er avtalt endringer for hente- eller leveringstidspunkt. Forsikringen gjelder kun for den leieperioden som er betalt for.

  Det er alltid lurt å forhøre seg med utleieren om det passer å gjøre de aktuelle endringene. Hvis dere er enige om at de nye tidene passer kan du enkelt sende en forespørsel til utleieren om endringene. Dette kan man gjøre både i appen og på nettsiden:

  Nettsiden:
  På nettsiden kan du forlenge leieforholdet ved å gå inn på samtaleloggen med utleieren, og trykke på "Endre" knappen på høyresiden ved enten hentetidspunktet eller leveringstidspunktet. Når du har tastet inn det nye hente- eller leveringstidspunktet trykker du på "Be om endring" og da kan utleieren godkjenne forespørselen din om den nye endringen. Obs! man kan kun forlenge leieforholdet, man kan ikke gjøre det kortere.

  Appen:
  I appen kan du forlenge leieforholdet ved å gå inn på samtaleloggen med utleieren, og trykke i  øverst i høyre hjørne. Deretter velger du på tidspunktet for levering. Etter du har trykket på tidspunktet for leieforholdet får du opp alternativet "Endre tidspunkt". Deretter velger du det nye ønskelige tidspunktet og videre trykker du på "Send". Da vil utleieren kunne godkjenne forespørselen om den nye endringen. 

   Obs! Leietaker har plikt til å forlenge leieforholdet om de ikke leverer til avtalt tid, da forsikringen ikke gjelder utover leveringstidspunktet som er avtalt på nabobil.no. 

   

  Sen levering

  Om leietaker leverer bilen senere enn avtalt uten å forlenge leieforholdet vil de bli belastet for hver ekstra time de første 24 timene. Deretter vil de bli belastet per døgn.

  Eksempel: Leietaker leverer bilen tilbake etter 25 timer. Leietaker vil da bli belastet for 24 timer og 1 døgn.

  Jeg vil avbryte leieforholdet 

  Hvis du ønsker å avbryte leieforholdet under leieperioden har du mulighet til å gjøre dette om utleier har mulighet til å overta bilen ved det aktuelle tidspunkt. I tråd med våre kanselleringsvilkår så blir du belastet for de 7 påfallende dagene etter du avbryter leieforholdet.

  Dette er fordi bilen stått blokkert i utleiers kalender i i den avtalte leieperioden. Utleier har dermed risikert å miste leieforhold pga dette.

  Er det en spesiell grunn til at du ønsker å avbryte leieforholdet, for eksempel at bilen ikke er kjørbar eller at du har blitt feilinformert om bilen av utleier, ber vi om at du kontakter oss på hjelp@nabobil.no. I slike tilfeller kan refusjon bli aktuelt. 

   

  Utleier vil avbryte leieforholdet 

  Utleier har full rett til å avbryte et leieforhold dersom du som leietaker bryter med Nabobil.no sine vilkår og/eller utgjør en fare for bilen du har leid og andre medtrafikanter og fotgjengere. Hvis dette er tilfelle vil en representant fra Nabobil.no kontakte deg for å avtale sted der bilen tilbakeleveres til utleier og leieforholdet avsluttes umiddelbart. Vi forbeholder oss retten til å fjerne din profil fra Nabobil.no hvis vi får slike opplysninger. 

  Utover dette kan det være aktuelt for utleiere å avbryte et leieforhold dersom vedkommende plutselig har behov for egen bil pga nødssituasjon eller annet. Vi ber om forståelse for slike utenforstående hendelser. I så tilfelle vil Nabobil.no hjelpe deg som leietaker med å skaffe en ny bil dersom dette er nødvendig. Du vil kunne forvente å få refundert penger for minimum den gjenstående delen av det avtalte leieforholdet. 

  Kontakt Nabobil.no på hjelp@nabobil.no hvis du har spørsmål rundt dette.