Skatt av inntekter

All inntekt, også fra utleie gjennom Nabobil.no skal i utgangspunktet innrapporteres i din Skattemelding. Avhengig av om du leier ut som privatperson eller bedrift vil du har rett på eventuelle fradrag og det er ulike regler for skatt. 

Vi anbefaler at du kontakter Skatteetaten direkte eller en skatteekspert dersom du har spørsmål rundt skatt av dine inntekter. Ansatte i Nabobil har ikke tilstrekkelig kunnskap rundt skatt til å gi råd om dette.

Årsoppgave for 2019 finner du her:
https://nabobil.no/tax_reports/2019