Forsikring

 • Hva dekker forsikringen fra If Skadeforsikring?

  Nabobil.no samarbeider med If Skadeforsikring som tilbyr obligatorisk forsikringsdekning. Dekningen er If Skadeforsikrings kasko-forsikring med utvidelser som dekker utleiers økonomiske interesser i utleiesituasjonen.

  Forsikringen gjelder i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Sveits.

  Kaskoforsikringen dekker:

  • ansvar
  • brann
  • tyveri
  • glass
  • redning
  • kasko
  • underslagsdekning*

  Maksimal erstatning er 1 000 000,-. I tillegg får du dekket kostnader til leiebil når bilen står på verksted. Leiebil dekkes inntil 10 dager. 

  * Dekker bilens verdi inntil 1 000 000,- om leietaker ikke returnerer bilen etter endt leieforhold, og den anses som tapt.

 • Må jeg bytte forsikring til If Skadeforsikring for å kunne leie ut?

  Du trenger ikke å bytte forsikring eller skaffe en ny for å kunne leie ut bilen din på Nabobil.no. Forsikringen fra If Skadeforsikring følger automatisk med i alle leieforhold og det eneste du trenger å ha er en ordinær anvarsforsikring på bilen din.

 • Vil forsikringen min bli berørt dersom leietaker havner i en ulykke?

  Når du leier ut bilen din via Nabobil.no, er du dekket av If Skadeforsikring. Du risikerer ingen bonustap på din private forsikring om leietaker skader bilen din.

  Leietaker betaler egenandel ved skade under et leieforhold.

  Les mer om leietakers egenandel 

 • Egenandel for utleier

  Som utleier betaler du ingen egenandel og du har ingen bonustap på din private forsikring.

  Les mer om leietakers egenandel

   

   

 • Hva med ansvarsforsikring?

  Den obligatoriske forsikringen som følger med alle leieforhold dekker også ansvarsskader. Vi sender ikke inn bekreftelse til Motorvognregisteret på dette i og med at det vil skape utfordringer når din ordinære forsikring tar over etter at leieforholdet er over. Det er derfor viktig at du ikke sier opp bilens ordinære ansvarsforsikring.

  Skulle det oppstå en ansvarsskade er det viktig at den meldes til Nabobil.no innen 24 timer slik at If Skadeforsikring raskt kan starte med å behandle skadesaken. Dette er for å hindre en mulig konflikt med den ordinære ansvarsforsikringen.

 • Hva hvis bilen blir stjålet?

  Tyveri omfattes av forsikringen fra If Skadeforsikring.

  Hvis bilen blir stjålet, meld i fra til politiet med én gang, sett Nabobil.no opp som referanse og kontakt oss på telefon +47 21 40 58 78.

  If Skadeforsikring dekker bilens verdi dersom leietaker ikke returnerer bilen etter endt leieforhold og den anses som tapt.

 • Hva med skader på felg, dekk eller andre lignende småskader?

  Leietaker er ansvarlig for skader som skjer under leieforholdet, herunder skader på felger og dekk. Utleier betaler ingenting i egenandel på dette.

  Forsikringen omfatter ett sett sommerhjul og ett sett vinterhjul med samme type felg i samme antall og dimensjon som motorvognen ble levert med som ny.

  Forsikringsverdien for utstyr og sikkerhets- utrustning, når dette skades uten at kjøretøyet er påført totalskade, settes til hva det vil koste If Skadeforsikring å anskaffe ny tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - ting, på det tidspunkt skaden inntraff.

 • Hva med slitasjeskader?

  Skader som oppstår som følge av en slitasje på bilen er ikke omfattet av forsikringen med If Skadeforsikring, og du som leietaker risikerer ingen egenandel i disse tilfellene. Det er likevel viktig at alle skader som oppstår blir rapportert til oss gjennom skademeldingsskjema. Du finner skademeldingsskjema her: https://nabobil.no/skademeldingsskjema

  For å unngå mest mulig slitasjeskader har vi krav til bilene våre om at de må være mindre enn 15 år gamle og ha kjørt mindre enn 300 000 km.

 • Vil kilometer kjørt gjennom Nabobil påvirke min private forsikring?

  Per dags dato vil kilometer kjørt gjennom Nabobil regnes mot din private forsikring. Det vil si at du må huske å forsikre bilen din med antall kilometer du selv vil kjøre inkludert hva du tror vil bli kjørt gjennom utleie på Nabobil. Dersom du er usikker ber vi om at du kontakter ditt private forsikringsselskap.