Forsikring og skader

 • Må jeg utvide årlig kjørelengde på min private bilforsikring for å leie ut?

  Hvis bilforsikringen din har en årlig tillatt kjørelengde anbefaler vi at du passer på slik at du ikke overstiger denne grensen. Hvis du ser at kjørelengden overstiges må du utvide den ved å kontakte forsikringsselskapet ditt. På denne måten unngår du eventuell avkortning hvis det oppstår skade på bilen under privat bruk. 

  Har du forsikret bilen din hos If kan de nå godskrive kilometer kjørt gjennom utleie på Nabobil. Dersom en If-kunde får en skade, hvor overkjørte kilometer blir en problemstilling, vil de ikke foreta avkortning om bilen har kjørt for langt i henhold til årlig kjørelengde pga. utleie gjennom Nabobil. Utleier må selvsagt dokumentere kjørte kilometer i utleie gjennom Nabobil. Det er foreløpig ingen automatisk løsning på å avdekke dette, men If vil løse det manuelt for hvert enkelt tilfelle. 

  Du kan hente antall kilometer kjørt for dine biler i årsrapporten eller i Excel-filen som er tilgjengelig fra din
  profil.

  For de som har forsikret bilen sin andre steder vil vi anbefale at man kontakter eget forsikringsselskap for å høre om de er villig til å gjøre det samme. 
   
 • Autotaksering

  Vi tilbyr nå kontantoppgjør ved bruk av autotaksering for småskader der reparasjonskostnaden faller inn under standard egenandel på 12 000 kr. Utleier vil da få muligheten til å få direkte utbetalt for skaden isteden for å måtte reparere det i tråd med vår forsikringsavtale.

  (Nabobil avgjør ved hvilke skadesaker det blir gitt tilbud om dette og det er ikke noe man har krav på.)

  Vi gjør dette ved å sende bilder av skaden til autotaksering.no som da vil vurdere skaden og sende oss en takst. Utleier vil få utbetalt summen for reparasjon, men vi trekker fra mva og 50% av arbeidspengene (i tråd med If sin praksis).

  For eksempel:
  Total sum for reparasjon: 4000 kr
  - Deler: 2000 kr
  - Arbeid: 1000 kr (- 50%)
  - Mva: 1000

  Utleier vil i dette eksempelet få utbetalt 2500 kr for skaden.Pengene utbetales fra Nabobil i løpet av 7 dager, og skadesaken vil da anses som oppgjort og avsluttet. Vi krever inn egenandel fra leietaker som vanlig.

  Saker der vi ikke bruker autotaksering:
  - saker som involverer tredjeparter
  - saker der skaden må repareres (speil, glass, lykt, punktering mv.)

  - saker der samme område er skadet fra før

   

  Obs! 
  Om du er en privat person som leier ut bilen din og velger autotaksering kan du få refundert for mva om du reparerer bilen. Send bilde av kvitteringen til oss, så kontakter vi If angående refusjon.

   

 • Melde ifra om en skade

  Dersom det har oppstått en skade under et leieforhold skal det sendes inn en skademelding via vår nettside. Dette kan du gjøre her.

  Vi ber om at du gir en detaljert beskrivelse av skaden og skadehendelsen i tillegg til å laste opp relevante bilder, dokumentasjon mm. Dette bidrar til kortere behandlingstid.

  Som utleier har du en 48 timers frist på å melde inn skader etter at leieforholdet er avsluttet. Vi ber derfor om at du går over bilen sammen med leietaker ved levering eller så fort du har anledning etter leieforholdet. 

  Noen skader kan være vanskelig å oppdage med en gang og vi strekker oss langt for å vise forståelse for dette. Det er derimot du som utleier som har bevisbyrden sannsynliggjøre at skaden har oppstått under leieforholdet, enten i form av bilder eller innrømmelse fra leietaker.

 • Hva dekker forsikringen fra If Skadeforsikring?

  Nabobil.no samarbeider med If Skadeforsikring som tilbyr obligatorisk forsikringsdekning. Dekningen er If Skadeforsikrings kasko-forsikring med utvidelser som dekker utleiers økonomiske interesser i utleiesituasjonen. 

  Skader som oppstår under leieforholdet vil ikke påvirke utleiers egen forsikring eller bonus. Vær derimot obs på at kilometer kjørt på nabobil inkluderes i kilometerne inkludert i din forsikringsavtale.

  Forsikringen gjelder i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Sveits.

  Kaskoforsikringen dekker:

  • ansvar
  • brann
  • tyveri
  • glass
  • redning
  • kasko
  • underslagsdekning*

  Maksimal erstatning er 1 000 000,-. I tillegg får du dekket kostnader til leiebil så lenge bilen står på verksted. 

  * Dekker bilens verdi inntil 1 000 000,- om leietaker ikke returnerer bilen etter endt leieforhold, og den anses som tapt.

   

  Ekstra utstyr:

  Forsikringsverdien for utstyr og sikkerhetsutrustning, når dette skades uten at kjøretøyet er påført totalskade, settes til hva det vil koste If Skadeforsikring å anskaffe ny tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - ting, på det tidspunkt skaden inntraff.

 • Egenandel

  Leietaker er juridisk forpliktet til å betale egenandel dersom bilen blir skadet mens du leier den. Merk at leietaker blir belastet med en egenandel per skadetilfelle.

  Leietaker er ansvarlig for følgende egenandeler:

  • Kaskoskader 12 000 kr.
  • Ansvar 12 000 kr.
  • Brann/tyveri 12 000 kr.
  • Glasskader 2 500 kr.

   

  Utleier skal ikke betale egenandel for skader som dekkes av vår forsikring.

 • Slitasjeskader og maskinskader

  Slitasjeskader og maskinskader dekkes ikke av vår forsikring da disse skadene som regel oppstår over tid og kan ramme på et tilfeldig tidspunkt – uavhengig av hvem som kjører. Maskinskade omfatter blant annet gir og tilhørende komponenter. 

  For å unngå mest mulig slitasjeskader har vi krav til bilene våre om at de må være mindre enn 15 år gamle og ha kjørt mindre enn 300 000 km. I tillegg oppfordrer vi alle våre utleiere til å ha jevnlig service på bilen slik at den er i forskriftsmessig stand og i tråd med våre vilkår.

 • Motorhavari og nødstilfeller

  Dersom bilen havarerer eller ved andre nødstilfeller kan du ringe oss på telefon 21 40 58 78. Dersom du ringer utenfor åpningstid blir du viderekoblet til Viking Veihjelp som kan hjelpe deg videre. 

  Ved motorhavari dekker vår forsikring veihjelp og rimeligste transport hjem for leietakere og deres medpassasjerer. Ta kontakt med oss, så vil vi hjelpe deg finne den beste løsningen.

 • Hva gjør jeg om bilen blir stjålet?

  Hvis bilen blir stjålet burde du melde i fra til politiet så fort du har mulighet. Sett Nabobil.no opp som referanse og kontakt oss på telefon +47 21 40 58 78.

  If Skadeforsikring dekker bilens verdi dersom leietaker ikke returnerer bilen etter endt leieforhold og den anses som tapt.

 • Punktering

  Ved punkteringer er leietaker økonomisk ansvarlig for verdien av dekket. Det økonomiske verdien av dekket beregnes i tråd med vår forsikringsavtale (https://nabobil.no/if/nabobil/2020/Forsikringsvilk%C3%A5r%2001.09.2020.pdf).

  Verdien til et dekk minker med 20% hvert påbegynt år inntil 100%. Det innebærer at dekket mister sin verdi etter 5 år. Dette beregnes etter prisen for å kjøpe et nytt dekk og modellen i vår forsikringsavtale.

  Hva leietaker må dekke ved dekk kjøpt i:

  2015: 0% av prisen

  2016: 20% av prisen

  2017: 40% av prisen

  2018: 60% av prisen

  2019: 80 % av prisen 

  2020: 100% av prisen

   

  For å unngå problemer med hjulakselen så er det ofte at 2 dekk må byttes, slik at dekkene på samme akselen har lik mønsterdybde. Her vil leietaker også være ansvarlig for den økonomiske verdien av det andre dekket.

  Om leietaker punkterer og må bytte 2 dekk som er 2 år gamle vil de måtte betale 60% av prisen for 2 nye dekk. Eier av bil vil da måtte betale de resterende 40%.

 • Hvordan behandler vi skadesaker?

  Når du sender inn en skademelding sjekker vi først at vi har all informasjonen vi trenger for å kunne gjøre en vurdering av saken og dersom vi mangler informasjon tar vi kontakt med dere. 

  Når vi har all informasjon vi trenger gjør vi en vurdering om skaden skal dekkes av vår forsikring. Vi ser blant annet på om dette er en skade som omfattes av vår forsikringsavtale og om skaden oppstod under leieforholdet. Om dette ikke er klart tar vi kontakt med leietaker og ber de om en uttalelse.

  Når det er klart at skaden skal dekkes av vår forsikring informerer vi If, og de kontakter utleier med informasjon om reparasjon.

  Når skaden er reparert mottar vi et krav om leietakers egenandel fra forsikringsselskapet og sender leietaker en faktura med deres egenandel. 

  Vær oppmerksom på at det kan gå noe tid før leietaker mottar kravet om betaling.