Forsikring

 • Egenandeler og redusert egenandel

  Som leietaker er du juridisk forpliktet til å betale egenandel dersom bilen blir skadet mens du leier den. Merk at du blir belastet med egenandel per skadetilfelle. 

  Leietaker er ansvarlig for følgende egenandeler:

  • Kaskoskader           12 000 kr.
  • Ansvar                    12 000 kr.
  • Brann/tyveri            12 000 kr.
  • Glasskader               2 500 kr.

  Utleier belastes ikke med egenandel.

  Redusert Egenandel

  Det er mulig å betale for redusert egenandel inntil bilen er hentet. Dette kan du gjøre når du legger inn betalingen for leieforholdet. Her kan du velge mellom to alternativer:

  • 6000 kroner egenandel (100 kr per dag for ordinære biler, 120 kr per dag for varebiler)
  • 2000 kroner egenandel (150 kr per dag for ordinære biler, 200 kr per dag for varebiler)

  NB! Om reparasjonskostnadene er lavere enn egenandelen vil du kun faktureres for beløpet det koster å reparere skaden.

 • Skade på felg, dekk og andre småskader

  Felg og dekk

  Leietaker er ansvarlig for skader som oppstår under leieforholdet, herunder skader på felger og dekk. 

  Forsikringen omfatter ett sett sommerhjul og ett sett vinterhjul med samme type felg i samme antall og dimensjon som motorvognen ble levert med som ny.

  Særlig om punkteringer

  Ved punkteringer er leietaker økonomisk ansvarlig for verdien av dekket. Det økonomiske verdien av dekket beregnes i tråd med vår forsikringsavtale (https://nabobil.no/if/nabobil/2020/Forsikringsvilk%C3%A5r%2001.09.2020.pdf).

  Der spesifiseres det at verdien til et dekk minker med 25% hvert påbegynt år inntil 100%. Det innebærer at dekket mister sin verdi etter 4 år. Dette beregnes etter prisen for å kjøpe et nytt dekk og modellen i vår forsikringsavtale.

  Hva leietaker må dekke ved dekk kjøpt i:
  2016: 0% av prisen
  2017: 25% av prisen
  2018: 50% av prisen
  2019: 75 % av prisen 
  2020: 100% av prisen

  For å unngå problemer med hjulakselen så er det ofte at 2 dekk må byttes, slik at dekkene på samme akselen har lik mønsterdybde. Her vil leietaker også være ansvarlig for den økonomiske verdien av dekket.

  Om leietaker punkterer og må bytte 2 dekk som er 2 år gamle vil de måtte betale 50% av prisen for 2 nye dekk. Eier av bil vil da måtte betale de resterende 50%.

  Utstyr og sikkerhetsutrustning

  Forsikringsverdien for utstyr og sikkerhetsutrustning, når dette skades uten at kjøretøyet er påført totalskade, settes til hva det vil koste If Skadeforsikring å anskaffe ny tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - ting, på det tidspunkt skaden inntraff.

 • Hva dekker forsikringen fra If Skadeforsikring?

  Dekningen er If Skadeforsikrings kasko-forsikring med utvidelser som dekker utleiers økonomiske interesser i utleiesituasjonen.

  Forsikringen fra If Skadeforsikring gjelder i Norden (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island)

  Kaskoforsikringen dekker:

  • ansvar
  • brann
  • tyveri
  • glass
  • redning
  • kasko
  • underslagsdekning

  Du finner mer informasjon her.

   Egenandeler for leietaker

  Vanlig egenandel er på inntil 12 000,–. Unntaket er skader på glass som har en egenandel på 2500 kr. for skifte av rute.

  Ved småskader som koster mindre å reparere enn egenandelen, vil du bare bli belastet for beløpet som skadesaken har kostet If Skadeforsikring. Det er mulighet for å betale en ekstra kostnad for å redusere egenandelen ved en eventuell skade, dette gjøres ved betaling for leieforholdet. 

 • Kan passasjerer kjøre? Er de dekket av forsikringen?

  Det er kun du som er oppført som leietaker som er dekket av forsikringen. Om andre personer kjører bilen vil ikke leietaker lenger være dekket av forsikringsavtalen vi har med If Skadeforsikring.

  Som leietaker kan du registrere flere sjåfører på ditt leieforhold gjennom både nettsiden og appen. Når leieforholdet er betalt vil du kunne legge til ekstra sjåfør fra samtalen du har med utleier. Les mer her

   

 • Hva hvis bilen blir skadet når jeg leier den?

  Som leietaker er du ikke forsikringstaker i henhold til forsikringsvilkårene, men du er juridisk forpliktet til å betale en egenandel dersom bilen blir skadet og det kan sannsynliggjøres at skade har oppstått under leieforholdet.

  Alle skader melder du umiddelbart innen 24 timer til Nabobil.no ved å fylle ut et elektronisk skademeldingsskjema som du finner nederst på våre sider. Har du spørsmål kan du ta kontakt her.

  Om en varsellampe i bilen begynner å lyse skal den sjekkes opp mot bilens håndbok og utleier skal kontaktes før man eventuelt fortsetter videre kjøring.

  Nabobil.no sjekker om skaden har oppstått i leieperioden, eller om den var der fra før av. Om vi finner ut at skaden har skjedd i leieperioden, sender vi umiddelbart opplysningene til If Skadeforsikring.

  Om uhellet skulle være ute, dekker veihjelpen i forsikringen videre kollektiv reise frem til bestemmelsessted. Skyldes det driftsstans, typisk ved slitasje skader på gir, motor eller det elektriske som gjør at bilen ikke er kjørbar kan det rettes krav om refusjon for gjenværende dager av leieforholdet. Har leietaker fått leiebil som følge av skaden vil det ikke være grunnlag for refusjon.