Sist oppdatert: 10. desember 2020

Om personvernerklæringen

Tjenestene Nabobil.no AS ("Tjenestetilbyder") tilbyr gjennom nabobil.no er bygget på tillit. Det er viktig for oss at våre brukere føler seg trygge på å bruke vår tjeneste, og derfor legger vi stor vekt på å beskytte ditt personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi beskytter brukernes personvern. Dersom du har spørsmål knyttet til vår personvernerklæring eller håndteringen av personopplysninger, oppfordrer vi deg til å kontakte oss på e-post hjelp@nabobil.no.

Tjenestetilbyder ved daglig leder er behandlingsansvarlig i personopplysningslovens forstand, og har adresse Tjuvholmen allé 3, 0252 OSLO. Gjennom å bruke Tjenestetilbyders tjenester og eventuelt registrere en brukerkonto på nabobil.no, aksepterer du og gir tillatelse til at Tjenestetilbyder behandler dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Kort oversikt over behandlingen av personopplysninger

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av dine personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. For enkelhets skyld har vi laget følgende oppsummering, men vi anbefaler at du setter deg inn i denne personvernerklæringen i sin helhet, for at du skal forstå hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger.

Dersom du har registrert en brukerkonto på nabobil.no, vil Tjenestetilbyder behandle dine personopplysninger for å levere tjenester til deg, og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenesten. Personopplysningene vi samler inn kan bli delt med selskaper som er tilknyttet Tjenestetilbyder (i første rekke vår forsikringspartner) for bruk til samme formål.

Personopplysningene som samles inn for disse formålene inkluderer både opplysninger du selv oppgir (navn, e-postadresse m.m.) og informasjon som samles inn gjennom bruk av tjenesten, herunder hvilke biler du bestiller og informasjon om posisjon og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling. Personopplysningene vil kunne bli supplert med tilgjengelig informasjon fra tredjepartsaktører.

Grunnleggende om behandlingen av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Vår behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven.

Hva slags opplysninger samler vi inn?

Vi registrerer personopplysninger om deg ved opprettelse av en brukerkonto. Opplysningene samles inn på følgende måter:

a. Opplasting av førerkort for verifisering

Når du ønsker å bruke Tjenestetilbyders tjenester for å leie ut en bil, er vi nødt til å verifisere at førerkortet stemmer overens med den informasjonen du har gitt oss om deg selv, og at du er den rettmessige eieren av bilen du ønsker å leie ut. Vi sletter informasjonen om førerkortet etter fullført verifisering.

b. Opplysninger du selv gir til oss

Når du registrerer en brukerkonto hos oss og utfører enkelte aktiviteter, som å legge ut bil for utleie eller leie bil selv, svare utleiere eller interessenter via e-post m.m., må du oppgi informasjon som lagres av oss. Disse opplysningene lagres i vår database for å yte eller sikre leveranse av den bilen du har bestilt eller ønsker å leie ut, for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel.

Likeledes vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss ved å sende oss e-post, eksempelvis til kundesenteret, eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten. Dette kan for eksempel være e-postadresse, telefonnummer og innholdet i epostforespørsler, slik at vi kan svare på dine spørsmål.

c. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenesten

Når du bruker vår tjeneste, samler vi informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke tjenester og sider på nabobil.no du besøker og hvordan du bruker dem. Informasjonen kan deles inn i følgende kategorier:

Teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling

Gjennom tjenerlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til vår tjeneste, herunder operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Denne informasjon brukes ofte i anonym og aggregert statistikk, men vi kan også koble den mot din brukerkonto. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse visningen av vår tjeneste til den enheten du bruker, i tillegg til at vi kan analysere ulike måter som brukerne benytter tjenestene våre på.

Informasjon om bruk av tjenesten

Noe informasjon lagres på oppfordring fra deg, så som når du legger ut din bil for utleie eller prøver å finne en bil du kan leie. Vi bruker slik informasjonen blant annet til å begrense misbruk av tjenesten, for å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold tilpasset ditt bruksmønster (eksempelvis biler i ditt nærområde).

Informasjon om posisjon

Vi beregner en geografisk posisjon ut i fra IP-adressen ved bruk av tjenestene våre. Informasjonen brukes til å vise deg biler som er relevant for der du befinner deg og til å utarbeide statistikk.

Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du besøker vår tjeneste bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. Vi bruker eksempelvis informasjonskapsler (cookies) for at du skal slippe å logge inn hver gang du besøker nettsidene våre.

Hva brukes opplysningene til?

Tjenestetilbyder behandler dine personopplysninger for å gjennomføre avtalen med deg, til å forbedre og videreutvikle tilknyttede tjenester, herunder å tilpasse og forbedre tjenestene, og til å informere deg om nye bruksmuligheter. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og anbefalinger tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene samt for å forsøke å forutsi fremtidig atferd. Du finner mer informasjon om behandlingsformålene nedenfor.

Forstå markedstrendene

Formålet med dette er blant annet å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle nettstedene våre, samt å forbedre produkttilbudene og tjenestene våre. Slike analyser kan gjøres av Tjenestetilbyder selv, eller ved at Tjenestetilbyder gjør et uttrekk av opplysninger som et annet selskap gjør analyse på. Hvis det utleveres personopplysninger til andre selskaper for slike analyseformål, vil dette være underlagt såkalte databehandleravtaler med krav om konfidensialitet, at opplysningene ikke brukes til andre formål og slettes etter bruk m.m.

Forbedre brukeropplevelsen

Vi benytter det innsamlede datagrunnlaget for å gi deg en mer brukervennlig tjeneste. Vi vil eksempelvis kunne følge med på om brukere med en bestemt nettleser eller mobiltelefon har problemer med å sette inn bilutleieannonser eller leie bil, slik at vi kan forbedre grensesnittet vårt. Opplysningene som behandles for dette formålet vil normalt brukes aggregert og anonymisert, men vi har også muligheten til å bruke denne typen opplysninger for å yte brukerstøtte til den enkelte bruker ved tekniske problemer og lignende.

Begrense misbruk av tjenesten

Vi benytter informasjon knyttet til brukernes aktiviteter og teknisk data for å begrense ulike former for misbruk av vår tjeneste. Misbruk inkluderer blant annet svindelforsøk, «spamming», hets og sjikane, forsøk på å logge på andres brukerkontoer og for øvrig handlinger som er forbudt etter norsk lov.

Deling av informasjon

Utlevering til forsikringspartner og andre samarbeidspartnere

Opplysninger du oppgir til Tjenestetilbyder, samt opplysninger om din bruk av tjenesten, kan bli utlevert til andre selskaper Tjenestetilbyder samarbeider med, som for eksempel vår forsikringspartner, og andre samarbeidspartnere innen medlemsfordeler og rabattordninger osv. En liste over Tjenestetilbyders til enhver tid gjeldende samarbeidspartnere etc. finner du her. Listen oppdateres fortløpende, og du oppfordres til å besøke siden jevnlig for å holde deg oppdatert på gjeldende samarbeidspartnere. Så langt det er mulig vil opplysningene bli utlevert i anonymisert form, men for enkelte formål er det nødvendig at mottaker får opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg. Ved behandling av skadesaker etter forsikringen, kan Nabobil og/eller vår forsikringspartner utlevere informasjon, herunder personopplysninger om deg, til leietaker/utleier når Tjenestetilbyder eller vår forsikringspartner har funnet det nødvendig.

Utlevering i forbindelse med lovbrudd etc.

Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av Tjenestetilbyders tjeneste, vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring. Vi vil også kunne levere ut informasjon til andre dersom det er nødvendig for å forhindre ytterligere svindel, eller informasjonen er nødvendig for å avklare konkrete tvister om annonseobjektet, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(f).

Bruk av databehandler

Tjenestetilbyder kan benytte en databehandler som behandler personopplysningene på våre vegne i henhold til avtale. Databehandlere som får tilgang til din personinformasjon i forbindelse med levering av tjenester til Tjenestetilbyder (eksempelvis når vi bruker en tredjepart til å gjennomføre betalingstransaksjoner eller lagre informasjon på en webserver) er underlagt taushetsplikt, og de kan ikke bruke denne informasjonen på noen annen måte enn i utførelsen av tjenester for oss.

Tjenestetilbyder vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen, med mindre vi er pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse eller vi har innhentet ditt samtykke.

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger vil ikke bli lagret lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I tillegg kan du som bruker når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til (eksempelvis leie ut bil) eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (eksempelvis visse opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen). Informasjon i bil-utleieannonser som er publisert for allmennheten på nabobil.no vil uansett lagres i opptil fem år for bidra til å avklare tvister om annonseobjektet, eksempelvis om partene er uenige om hva annonsen spesifiserte om garanti, kilometerstand, bensin, bompenger m.m. Anonymiserte versjoner av publiserte bil-utleieannonser vil også tas vare på i et historisk arkiv.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg dersom vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på hjelp@nabobil.no.

Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot vår behandling av personopplysninger med oss først.

Sikring av personopplysninger

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

For å beskytte deg mot at uvedkommende får tilgang til din brukerkonto kan Tjenestetilbyder bruke eksterne tjenester for å identifisere hvilken enhet du bruker når du logger inn. I den sammenheng vil vi kunne sende data både til din egen enhet og identifikasjonstjenesten for å gjenkjenne deg som bruker, samt få informasjon om eventuelt misbruk av tjenester via den aktuelle enheten. Informasjonen brukes til å forebygge uønsket aktivitet, og hjelper blant annet med å avsløre at andre forsøker å logge seg på din brukerkonto for å legge ut svindelannonser. Dersom Tjenestetilbyder identifiserer misbruk av tjenesten kan vi i noen tilfeller dele informasjon knyttet til din enhet og IP-adresse med identifikasjonstjenesten for å begrense muligheten for ytterligere misbruk fra enheten, men vi vil ikke dele identifiserbare opplysninger som personalia eller e-postadresser.

Bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler og annen teknologi

Vi jobber vi kontinuerlig med brukeropplevelsen på vår nettside. Derfor samler vi forskjellige typer informasjon fra våre brukere, slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet. Eksempler på slik informasjon er hvilke sider som besøkes, når på døgnet besøket ble gjort og hvilken nettleser som ble brukt. Vi bruker også ulike former for teknologi for å gjenkjenne deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre. Teknologien brukes dels fordi det er nødvendig for at tjenestene skal fungere, dels for at det skal være lettere for deg å bruke tjenestene og dels for at vi skal kunne gjennomføre analyser som gjør oss i stand til å videreutvikle tjenestene våre. Ved å bruke våre tjenester samtykker du til at vi kan benytte slike verktøy, med mindre du deaktiverer verktøyene, eksempelvis ved å endre innstillinger for informasjonskapsler i nettleseren din eller deaktiverer et tredjepartsverktøy ved å klikke på en lenke for å melde deg ut.

Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på din PC/mobiltelefon/nettbrett og som hjelper oss å gjøre ditt besøk på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg. Informasjonskapslene kan eksempelvis inneholde brukerinnstillinger og informasjon om hvordan du har surfet på og brukt vår nettside, hvilken nettleser du bruker, hvilke bil-utleieannonser du har blitt vist og tilsvarende atferd på nettsteder vi samarbeider med.

Det finnes forskjellige typer informasjonskapsler:

En sesjonsbasert informasjonskapsel lagres bare i arbeidsminnet på din datamaskin (RAM), og varer bare så lenge som nettleserøkten din. Når du stenger alle åpne nettleservinduer, eller slår maskinen helt av, vil den sesjonsbaserte informasjonskapselen bli borte for alltid.

En vedvarende informasjonskapsel lagres på harddisken i din datamaskin inntil en bestemt dato, som kan være i morgen, neste uke, eller neste år. Vedvarende informasjonskapsler blir liggende på maskinen inntil de enten a) utløper, b) overskrives av nye informasjonskapsler, eller c) fjernes manuelt av deg.

Dersom du ikke ønsker at det skal lagres informasjonskapsler på din datamaskin, må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du mister funksjonalitet i vår tjeneste, kanskje også at de ikke fungerer som forutsatt.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Vi bruker informasjonskapsler for å forenkle bruken av vår tjeneste og for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på vår nettside, for å samle statistikk og for å forbedre vår tjeneste. I tillegg kan vi bruke informasjonskapsler fra tredjeparter for å måle og analysere trafikken og bruken av nettsidene våre, spore atferd for å bygge målgrupper for markedsføringsformål, forenkle annonsestyring og forbedre funksjonaliteten på nettsidene.

Informasjonskapslene gjør det mulig for oss å:

  1. Gjenkjenne enheten din slik at vi kan tilpasse vår tjeneste og innstillinger basert på dine antatte preferanser
  2. Tillate bruk av spesialfunksjoner som for eksempel muligheten til å melde frem og tilbake med utleier av bil
  3. Beholde konteksten når du navigerer frem og tilbake mellom nettsidene våre, p eksempelvis ved bestilling og betaling av leiebil
  4. Beregne og rapportere totalt antall brukere og trafikk
  5. Utvikle og forbedre nettstedet og forstå hvordan det brukes
  6. Bygge segmenter og målgrupper for markedsføringsformål og til å målrette reklame
  7. Redusere reklame som er irrelevant for visse målgrupper

Hva med informasjonskapsler fra annonsører og andre tredjeparter?

Når du bruker vår tjeneste kan annonsører og andre tredjeparter kunne plassere informasjonskapsler for å kunne måle og analysere effekten på bannerannonsering. Vi har utarbeidet strenge retningslinjer for hvordan slike aktører kan samle inn og bruke data om våre besøkende. Retningslinjene bestemmer at tredjeparter ikke skal samle inn data på vår nettside for å bygge profiler, interessegrupper eller på andre måter spore atferd for å kunne målrette annonser. Data kan kun samles inn for å analysere og måle effekten av annonseringen, herunder telle antall annonsevisninger, klikk og konvertering. Informasjonskapsler og annen sporingsteknologi får heller ikke assosieres med personopplysninger uten særskilt samtykke fra brukeren.

Hvordan kan jeg se hvilke informasjonskapsler som lagres i nettleseren?

I innstillingene til nettleseren finner du som regel en oversikt over alle informasjonskapsler som er lagret, slik at du kan få oversikt og eventuelt slette uønskede informasjonskapsler. Nettleseren lagrer normalt alle informasjonskapsler i en bestemt mappe på harddisken, slik at du også kan undersøke innholdet i detalj.

Det finnes også tjenester som er utviklet særskilt for at brukere skal kunne følge med på informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer. Se eksempelvis www.ghostery.com eller www.disconnect.me (vi er ikke affiliert med disse tjenestene og tar intet ansvar dersom du klikker på lenkene).

Andre relevante teknologier

Vi kan også bruke nettbøyer/pikseletikketter for å forenkle markedsføring og bruk på vår nettside. Disse filene kommer fra tredjeparter og trafikkleverandører, og sporer aktiviteten på ulike nettsteder. Filene gjør at annonsesystemet kjenner igjen informasjonskapsler eller anonyme identifikatorer på din enhet for å kunne forstå hvilke annonser som skal vises eller hvilke annonser som har vært vist i nettleseren. Se eksempelvis www.adroll.com (vi er ikke affiliert med denne tjenesten og tar intet ansvar dersom du klikker på lenken).