Spørsmål om bookinger utført på nabobil?

Spørsmål om ny booking?

Gå til Getaround

Drivstoff og bompenger er ikke inkludert i leieprisen. Du er ansvarlig for å betale for bompenger og levere bilen med lik mengde drivstoff som ved henting.

Det er 200 km inkludert per dag. For kortere leieforhold er det inkludert 20 km per time i tillegg til 20 ekstra kilometer for den første timen.

Om du kjører lengre enn de kilometerne som er inkludert vil du bli belastet en fast pris per ekstra kilometer. Denne prisen bestemmes av utleier.

Alle ekstra sjåfører må ha verifiserte brukere og være registrert som ekstra sjåfør før leieforholdet begynner. Ekstra sjåføren må enten ha en verifisert bruker på Nabobil.no eller en verifisert bruker på Getaround for å kunne legges til ved leieforholdet.

Om ekstra sjåføren har en bruker på nabobil kan du legge de til selv på nettsiden eller i appen.

Om ekstra sjåføren ikke har bruker på nabobil.no kan de lage seg en bruker på Getaround.no. Deretter kan du sende oss en epost til hjelp@nabobil.no med informasjon om leieforholdet og ekstra sjåførens telefonnummer.

Bilen skal hentes på den adressen som står oppgitt i samtalen mellom leietaker og utleier på nettsiden/appen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt.

For å hente og levere bil må du åpne Nabobil-appen og finne frem til ditt leieforhold. Når du er ved bilen skal du åpne henteskjema/leveringskjema og følge instruksjonene. Du skal dokumentere bilens tilstand ved å laste opp bilder av bilen, og du vil bli bedt om å registrere kilometerstand og drivstoffnivå. Denne informasjonen vil også være tilgjengelig for utleier i deres samtale på vår nettside og app.

Bilen skal leveres i samme tilstand og med like mye drivstoff som ved henting. Ekstra utgifter i forbindelse med drivstoff, vask av bil og ekstra kjørte kilometer vil bli trukket fra kortet du har registrert og brukte til å betale for leieforholdet.

Bildene som lastes opp kan bli brukt av våre skadebehandlere i forbindelse med skadesaker, og kan i det tilfellet bli delt med vårt forsikringsselskap.

Leietaker er ansvarlig for alle bompenger som dateres til leieforholdet på Nabobil. Som leietaker kan du registrere hvor mye du skylder for bompenger ved tilbakelevering.

Obs! Utleiere kan laste opp oversikt av bompasseringer i etterkant av leieforholdet, og da vil du belastes for en eventuell differanse på det du har betalt og den reelle kostnaden.

Husk å fylle på drivstoff før du leverer bilen. Du skal levere bilen med like mye drivstoff som den hadde ved henting. Om du leverer bilen med mindre drivstoff enn ved henting vil du bli belastet for differansen. Kostnaden for drivstoff beregnes til 25 kr per manglende liter.

Du er ansvarlig for alle bøter som oppstår under leieforholdet. Avhengig av hva slags bot det er kan du enten betale den direkte eller så vil du bli belastet for den i ettertid. Vi belaster deg kun om utleier sender oss klar dokumentasjon for boten.

Om du leverer bilen på et sted med betalt parkering må du informere utleier om dette. Du vil bli holdt ansvarlig for bøter som oppstår i forbindelse med dette inn til 24 timer etter at leieforholdet er ferdig.

Om du parkerer ulovlig ved levering vil du bli holdt ansvarlig for bøter ilagt innen 48 timer etter levering.

Som leietaker er du juridisk forpliktet til å betale egenandel om det oppstår skade under leieforholdet. Du vil bli holdt ansvarlig for en egenandel per skadehendelse.

Oversikt over egenandelene leietaker ansvarlig for:

  • Kaskoskade — 12 000 NOK
  • Ansvar — 12 000 NOK
  • Brann/Tyveri — 12 000 NOK
  • Glasskader — 2 500 NOK

NB! Om reparasjonskostnaden er mindre enn egenandelen vil du kun holdes ansvarlig for reparasjonskostnaden.

Du kan velge å betale for redusert egenandel når du betaler for leieforholdet. Dette kan ikke legges til etter at bilen er hentet.

Om du opplever et uhell i løpet leieforholdet må du fylle ut skademeldingsskjema. Vennligst forklar situasjonen så detaljert som mulig og legg ved relevante bilder og eventuell annen dokumentasjon.

Når vi har mottatt skademeldingen vil vi behandle saken og kontakte deg og leietaker før vi eventuelt melder skaden videre til If forsikring.

Du setter selv prisen for ekstra kjørte kilometer kjørt under leieforholdet. Lengre leieforhold vil ha 200 km inkludert per dag. Kortere leieforhold vil ha 20 km inkludert per time i tillegg til 20 km ekstra for den første timen.

Du vil motta 75% av den leieforholds prisen og ekstra kjørte kilometer. Vi trekker 25% for å dekke administrasjonsgebyr, forsikring og mva. Andre eventuelle kostnader, som drivstoff og bompenger, skal betales av leietaker.

Leietaker kan legge til ekstra sjåfører ved leieforholdet når leieforholdet er betalt for. For å bli lagt til som ekstra sjåfør må ekstra sjåføren ha verifisert profilen sin, og oppfylle samme vilkår som leietaker. Du vil motta et varsel hvis det er lagt til noen ekstra sjåfører på ditt leieforhold.

Bilen skal normalt hentes på adressen du har lagt inn i bilannonsen, med mindre noe annet er avtalt med leietaker.

Leietaker fyller ut et skjema i Nabobil-appen ved henting og levering. Denne prosessen inkluderer å ta bilder av bilen samt å legge inn kilometerstand og drivstoffnivå. Du vil ha tilgang til all informasjon som er lagt inn i samtalen med leietaker.

For å unngå uenigheter ved skade burde du gå over bilen både før og etter leieforhold, og dokumentere bilens tilstand med bilder.

Du vil motta utbetaling 3-5 virkedager etter leieforholdet er ferdigstilt. Leieforholdet er ikke ferdigstilt før leietaker har fylt ut leveringsskjema. Hvis leietaker ikke har fylt ut leveringsskjema kan du kontakte oss på hjelp@nabobil.no med informasjon om kilometerstand, drivstoffnivå og bompenger.

Leietaker er ansvarlig for å betale for alle bompasseringer og bøter som er ilagt under leieforholdet. Hvis du mottar en bot etter endt leieforhold kan du sende det til oss på hjelp@nabobil.no, også kan vi belaste leietaker for den. Fartsbøter blir omadressert, slik at leietaker står ansvarlig for de.

Drivstoff er ikke inkludert i leieprisen, og leietaker skal fylle drivstoff til samme nivå som ved henting. Dersom leietaker ikke har fylt drivstoff, vil leietaker belastes 25 NOK per liter som mangler.

Leietaker legger inn kostnaden for bompasseringer når de leverer bilen. Hvis beløpet som er lagt inn er for lavt kan du laste opp oversikten fra AutoPASS, også vil vi gå gjennom og belaste leietaker det som mangler.

Leietaker er ansvarlig for å rapportere alle skader eller uhell som skjer under leieforholdet. Hvis du tror at bilen din har blitt skadet under et leieforhold uten at leietaker har rapportert det, kan du fylle ut skademeldingsskjema.